Koning reikt Port of Zwolle de helpende hand

Port of Zwolle vierde in november zijn eerste verjaardag. Het gezamenlijk havenbedrijf van Zwolle, Kampen en Meppel besteedt in de eerste periode van zijn bestaan vooral veel aandacht aan branding, marketing en acquisitie. Bij het promoten van de naam kreeg het hulp van niemand minder dan de koning.

‘Een beter pr-moment dan Koningsdag konden we in het eerste halfjaar van ons bestaan niet wensen’, zegt managing director Jeroen van den Ende, die samen met general manager Marco Swenne de directie van Port of Zwolle vormt. ‘Het bezoek van de koninklijke familie op 27 april aan Zwolle bood een geweldige mogelijkheid om ons te presenteren aan een groot publiek. Dat is gelukt. Naar de uitzending keken 3,3 miljoen mensen. De naam Port of Zwolle kwam goed in beeld en dat zag je onder meer terug in de bezoekersaantallen van onze website. Die vertoonden tijdens en na de tv-uitzending een grote piek.’ De deelname aan Koningsdag en de andere inspanningen van het jonge havenbedrijf om de naamsbekendheid te vergroten, missen hun uitwerking volgens Van den Ende niet. ‘Ik merk dat Port of Zwolle ook buiten de regio steeds vaker herkenning oproept.’

Logistieke hub

Het promoten van de naam blijft hoog op de agenda staan bij het havenbedrijf. Een evenement dat daarvoor goed benut kan worden, zijn de Internationale Hanzedagen, die in juni van dit jaar in Kampen plaatsvinden. Andere belangrijke aandachtspunten zijn het aantrekken van nieuwe bedrijven en het versterken van de positie van Port of Zwolle als logistieke hub van Noordoost-Nederland. Voor wat betreft dat laatste zoekt het havenbedrijf aansluiting met de netwerken van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Met als doel door bedrijven in die steden vaker benut te worden als doorvoerhaven voor Noord-Nederland en Duitsland. ‘Vanuit Antwerpen wordt hier bijvoorbeeld al veel hout overgeslagen. We zijn druk bezig meer goederenstromen vanuit de grote zeehavens deze kant op te krijgen. Door de oprichting van Port of Zwolle zijn we een veel interessantere gesprekspartner dan voorheen, toen de havens van Zwolle, Kampen en Meppel individueel de markt bewerkten. Met de bijzondere samenwerking die hier tot stand is gekomen, tussen drie gemeenten en twee provincies (Overijssel en Drenthe, red.), ligt een solide basis voor een succesvolle toekomst.’

Dual Ports

Niet alleen met Antwerpen, maar ook met andere Europese havens zoekt Port of Zwolle samenwerking. Van den Ende: ‘Daarvoor staat dit jaar deelname aan handelsmissies naar onder meer Denemarken, Zweden en Polen op het programma. Verder doen we mee aan Dual Ports, een project van de INTERREG North Sea Region om de CO2-uitstoot in regionale havens substantieel te verminderen. Mijn collega Marco Swenne houdt zich daar voor ons intensief mee bezig. Een van de zaken die we in dat kader onderzoeken, is de komst van een LNG-bunkerstation.’ Ook in onderzoek is de aanleg van een spoorterminal, iets waarvan volgens Van den Ende veel ondernemers in de regio aangaven behoefte aan te hebben. Daarnaast is het havenbedrijf nauw betrokken bij de lobby voor het verbreden van de sluis bij Kornwerderzand en het verdiepen van de vaargeul in het IJsselmeer, zodat grotere schepen Port of Zwolle kunnen bereiken.

Tarieventabel

‘Er ligt veel werk voor ons’, concludeert Van den Ende. ‘Ook het integratieproces van de drie havens is nog niet afgerond. Zo zijn er nog drie afzonderlijke havendiensten. Die willen we graag samenvoegen, zodat voor onze klanten één loket ontstaat voor onder meer het innen van havengelden. De invoering van één tarieventabel voor de havengelden staat eveneens op de planning. ‘Ondertussen groeit Port of Zwolle gestaag door. In 2015 sloegen we 95.000 teu aan containers over en 8 miljoen ton goederen, voornamelijk droge en natte bulk. De precieze cijfers van 2016 volgen later dit jaar, maar liggen sowieso hoger dan die van 2015.’

Onderwerpen: ,

Auteur: Nathalie Montfoort

Nathalie Montfoort is hoofdredacteur van Mainport en redacteur bij Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.