CO2-opslag onder Noordzee haalbaar

De opslag van CO2 in lege gasvelden diep onder de Noordzee is technisch haalbaar en kosteneffectief in vergelijking met andere maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelen van het kabinet. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie van Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland. Per jaar zou 2 miljoen tot 5 miljoen ton CO2 kunnen worden opgeslagen.

Het project behelst een zogeheten verzamelleiding door het havengebied in Rotterdam waar verschillende bedrijven de door hen afgevangen CO2 kwijt kunnen. Deze CO2 wordt dan deels gebruikt door de glastuinbouw in Zuid-Holland om planten in kassen sneller te laten groeien.

Porthos

Om aan het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen heeft de regering in het regeerakkoord een reeks maatregelen in het vooruitzicht gesteld die de uitstoot van broeikasgassen moeten beperken. Daarbij ook de afvang, het transport en de opslag van CO2 in lege gasvelden. Het havenbedrijf, de gastransportnetbeheerder en het staatsbedrijf namen vorig jaar onder de naam Porthos een initiatief voor de verkenning naar een dergelijk project in het Rotterdamse havengebied. In de studie onderzochten ze of op basis van techniek, marktsituatie, milieu, kosten, beleid en maatschappelijke acceptatie een volgende stap in het project gemaakt kan worden. Dat kan, blijkt nu.

Porthos staat voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage. Het concept voor dit CCUS-project (Carbon Capture Utilisation and Storage) bestaat uit een verzamelleiding door het havengebied in Rotterdam. Die leiding fungeert als een basisinfrastructuur waar verschillende bedrijven op kunnen aansluiten voor de levering van door hen afgevangen CO2.

Draagvlak

In de haalbaarheidsstudie is onder meer gekeken naar techniek, markt, milieu, kosten, beleid en draagvlak. Dit alles maakt dat een volgende stap in het project volgens de partijen kan worden gemaakt. De komende maanden richten de partijen zich op de financiële en technische onderbouwing van het project. Een investeringsbeslissing wordt volgend jaar verwacht.

Auteur: Nathalie Montfoort

Nathalie Montfoort is hoofdredacteur van Mainport en redacteur bij Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.