ABN Amro: ‘Benader verduurzaming vanuit de keten’

De sectorbankiers van ABN Amro zien dat het goed gaat in de logistiek, maar aarzelen niet nuances aan te brengen. Zo zijn sommige branches, als de binnenvaart, zeer gevoelig voor externe omstandigheden, denk aan laag water, of geblokkeerde sluizen. ‘Verduurzaming gaat de hele sector veranderen. Technologie en digitalisering zijn de weg.’

Economisch gezien gaat het goed in Nederland. ‘Het tij is gekeerd, we merken dat het aan alle kanten beter gaat, ook in de logistiek en de verschillende subsectoren daarin, van shortsea tot wegtransport’, meldt Bart Banning, Sector Banker Transport & Logistiek bij ABN Amro. Het beeld behoeft overigens wel enige nuancering. ‘Als je dieper kijkt binnen de verschillende niches, dan zie je in elke subsector dat er goede én minder goede ontwikkelingen te onderscheiden zijn.’

Zijn collega Kostas Mamalingkas, Sectordirecteur Transport & Logistiek Nederland, geeft een voorbeeld: ‘Als je naar de subsector shortsea kijkt, dan zie je bij de traditionele offshore, dus de activiteiten die gerelateerd zijn aan olie- en gaswinning, echt wel problemen. Dit, ondanks de goede economie. Offshore wind is booming, maar offshore olie is dramatisch.’ De sectorbankiers herkennen bij het segment offshore wind een grote investeringsbereidheid.

Sector in transitie

Wat voor alle logistieke activiteiten geldt, is dat de sector in transitie is. Mamalingkas neemt de binnenvaart, een branche waarin ABN Amro actief is, als voorbeeld. ‘De binnenvaart is zeer gevoelig voor externe omstandigheden, denk aan laag water, of geblokkeerde sluizen. Maar los van die traditionele volatiliteit is het ook een sector in transitie.’ De heren onderkennen natuurlijk dat de binnenvaart duurzamer is dan wegvervoer, maar daarmee kunnen de schepen zélf ook nog winnen aan duurzaamheid. ‘Dat zie je nu gebeuren’, weet Mamalingkas, ‘LNG vindt zijn weg als brandstof en ook de eerste elektrische schepen komen in de vaart.’

Banning concludeert dat zowel shortsea als binnenvaart verder zullen moeten verduurzamen. ‘Er is een grote opgave voor de scheepvaart. Er worden kleine, maar wel belangrijke stappen gezet. De markt moet echter accepteren dat verduurzaming door innovatie niet enkel meerwaarde, maar ook een meerprijs heeft.’

Uitersten

Vanuit het perspectief van financiering, uiteindelijk een belangrijk thema voor een bank, is bij die verduurzaming sprake van een spagaat. Banning: ‘Naast de nieuwe businesscase zien we dat de technologische ontwikkeling heel snel gaat; anderzijds heeft het schip dat uiteindelijk wordt gebouwd een levensduur van decennia. Die twee uitersten moet je met elkaar in verbinding brengen. Dat is, en niet alleen in de scheepvaart, de uitdaging die ook op het bord ligt bij bankiers.’

Ook de bankier wil de nieuwe technologie graag ondersteunen, en de volgende stap maken in duurzaamheid. Er is immers niemand in Europa die nog zegt zich geen zorgen te maken over het klimaat of de uitstoot van CO en zwavel. Mamalingkas: ‘De sector kan dat echter niet alleen, ook wij als financier moeten meedenken.’

Regelgeving

Verduurzaming is overigens al lang niet meer vrijblijvend. Van terminal tot schip, van vrachtwagen tot binnenvaart worden steeds vaker in wetgeving duurzaamheidseisen vastgesteld. Ook hier geldt het te anticiperen, gezien de lange levensduur van de assets waarin geïnvesteerd wordt. Banning: ‘Je moet wetgeving vóór willen zijn en dat lukt eigenlijk alleen als je bij innovaties nauw samenwerkt met alle partners in de keten. Natuurlijk, voor de transitie heb je een financier nodig, maar de verlader moet ook zakelijk willen participeren, zodat zijn duurzaamheidsdoelstelling in partnership gehaald kan worden.’

Mamalingkas vult direct aan: ‘Het gebeurt gelukkig vaak dat de ketenpartners ook investeren. Een binnenvaartschipper of een shortsea-bedrijf met een of twee schepen kan die investeringen niet alleen dragen, dat is een opdracht aan de hele keten.’

Nieuwbouw

Daarbij is het goed te weten dat er ook de Europese Investerings Bank (EIB) gelden heeft gereserveerd voor verduurzaming, met name in de shortsea-sector – en daar spelen de financiers op in. Dit geldt overigens niet alleen voor nieuwbouw, maar ook bij het verduurzamen van bestaande schepen, die deels wordt afgedwongen door nieuwe regelgeving omtrent ballastwater of ontzwavelen. ‘Verduurzaming van de vloot zal forse investeringen met zich meebrengen, zegt Mamalingkas. Als de EIB daar een stuk van garandeert en wij als bank het andere stuk mogelijk maken, dan kunnen we die verduurzaming in de logistiek realiseren.’

Geen gesloten deur

Dit alles betekent echter niet dat bedrijven die in fossiele brandstoffen actief zijn een gesloten deur vinden bij de bank, geeft Mamalingkas aan. ‘Wij volgen de markt, maar bepalen niet wie koploper is en wie volger. Als je nu met een terminal een hele goede business hebt in kolen en benzine, wie zijn wij dan om je dat te ontraden.’
De bankiers zeggen tegen de ondernemer van een kolenterminal in de haven weliswaar niet dat hij moet stoppen, ‘maar we geven wel aan wat we zien gebeuren in zijn markt en vragen hoe hij erop denkt te anticiperen’, maakt Banning duidelijk.

Dit anticiperen is een samenspel tussen havenautoriteiten, transportondernemers, verladers en banken. ‘Het is een ecosysteem. Soms zijn wij slechts de financier, soms faciliteren we de innovatie, en soms adviseren we hoe deze financieel kan worden bereikt.’ Interessant daarbij is, dat de bank in veel meer sectoren actief is en dus de verladers en toeleveranciers kent. Mamalingkas: ‘Onze logistieke klanten zijn bezig in de sector van een ander; wij kunnen kennis en netwerk van die andere sector inbrengen.’

Auteur: Nathalie Montfoort

Nathalie Montfoort is hoofdredacteur van Mainport en redacteur bij Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.