‘Dertien beheerders voor de Waddenzee te veel’

De Waddenvereniging hijst de rode vlag, want het gaat volgens de vereniging niet goed met de Waddenzee. ‘Als we niet opletten, blijft de vogelstand afnemen en kunnen zeehonden noch vissers straks nog vis vinden in de Waddenzee’, waarschuwt de belangenclub. De vereniging wil dat voor het Nederlandse deel één beheerder wordt aangesteld in plaats van de huidige dertien die elk voor een stukje verantwoordelijk zijn.

Vandaag verscheen De Staat van de Wadden, waarin de belangrijkste conclusies van een internationaal rapport over de ecologische status van de Waddenzee zijn samengevat. Het rapport is gemaakt in opdracht van het samenwerkingsverband van Nederland, Duitsland en Denemarken. De landen komen vrijdag in Leeuwarden bijeen voor de trilaterale regeringsconferentie over de bescherming van de Waddenzee. De conferentie wordt één keer in de vier tot vijf jaar gehouden.

Volgens het Quality Status Report (QSR) gaat het met de zeehonden goed, maar is voor veel vogels reden tot zorg. Vooral de broedvogel doet het slecht. Trekvogels doen het beter, maar ook voor deze soort bespeurt het rapport negatieve trends. ‘Grofweg komen nu een half miljoen trekvogels minder in de Waddenzee voor dan tien jaar geleden, 5,6 miljoen nu tegen 6,1 miljoen tien jaar eerder.’

Voor de broedvogels hebben de provincies rond de Waddenzee een actieplan opgesteld. Maatregelen op het gebied van natuurbeheer moeten leiden tot een gezonde vogelstand. Zo stelt het actieplan voor nieuwe leefgebieden in te richten en verstoring door bijvoorbeeld roofdieren als vossen tegen te gaan.

Wat de visstand betreft is het volgens de Waddenvereniging lastig conclusies te trekken uit het QSR. Aan de ene kant neemt het aantal platvissen al sinds de jaren tachtig af, aan de andere kant verschijnen nieuwe soorten die van warmer water houden.

Klimaatverandering vormt op den duur een bedreiging voor het gebied. De voorspellingen voor zeespiegelstijging aan het eind van deze eeuw variëren van 0,1 m tot 1,9 m en die voor de stijging van de watertemperatuur van 1 tot 5 graden Celsius.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Nathalie Montfoort

Nathalie Montfoort is hoofdredacteur van Mainport en redacteur bij Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.