bart Kuipers

Column: Twee havens

Onlangs bezocht ik een wetenschappelijk congres georganiseerd door de Universiteit Antwerpen. Om de dialoog tussen wetenschap en bedrijfsleven te stimuleren was één sessie gewijd aan het bespreken van serieuze bottlenecks in de haven. Rondom een aantal tafels konden wetenschappers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven sparren. Ik koos voor de problematiek van vertragingen van de binnenvaartafhandeling in de haven van Antwerpen.

Mijn tafel had als titel “Het minimale call-size niveau” en een manager van een Vlaamse inland-terminal was gespreksleider. Een groepje bekende containeronderzoekers uit Antwerpen en Rotterdam stond om de tafel en een paar van die echte superslimme promovendi uit een ver land deden actief mee met de discussie. Natuurlijk kwamen ook in Antwerpen de bekende horrorverhalen naar voren over de ernst van de wachttijden en natuurlijk werd ook in Antwerpen gewezen op de toegenomen callsize en onbetrouwbare aanlooptijden van diepzeecontainerschepen als oorzaak. Ik was echter benieuwd of in Antwerpen nu geheel andere zaken ter tafel kwamen dan in Rotterdam. Het antwoord is nee.

Op minder dan honderd kilometer van elkaar wordt door twee havengemeenschappen verwoed nagedacht over oplossingen voor de congestie die beide havens zwaar raakt. Het wiel lijkt letterlijk in twee havens te worden uitgevonden.

Een aantal bekende thema’s werd besproken zoals de noodzakelijke verruiming van demurrage- en detentionregels, de extra kosten die het bundelen van containers op inlandterminals met zich mee brengt en het nut van een minimale callsize. Net zoals in Rotterdam zijn het vaak juist de kleine volumes die er snel even tussen gepland worden en moeten schepen met meer dan 100 containers vaak juist langer wachten. Er werd zelfs gesteld dat sprake is van een trade-off: kleinere schepen zijn goed om de congestie op te lossen maar kennen schaalnadelen en daarmee hogere kosten.

Aan tafel bestond overeenstemming over een aantal issues. Ten eerste: meer dedicated binnenvaartkranen op diepzeeterminals zijn een belangrijke oplossing. Ten tweede: het belang van real-time online informatie over de stand van zaken op de terminals. In Antwerpen is sprake van een binnenvaartplanningssysteem voor het online aanmelden en afstemmen van binnenvaart- en terminaloperatoren maar enkele aanwezigen waren kritisch over dit systeem en zagen het zeker niet als panacee. Een veel sterkere integratie tussen binnenvaart- en terminalplanning zou helpen: het combineren en integreren van systemen. NextLogic richt zich in Rotterdam op deze optie maar wordt geleerd van de ervaringen in het binnenvaartverkeerssysteem in Antwerpen?

Het leuke was dat er van alles over de tafel vloog; van het investeren in openbare containerterminals, het belonen van diepzeereders die op tijd komen door korting op het havengeld en zelfs het samenwerken tussen de havenbedrijven van Rotterdam en Antwerpen. Uiteindelijk bestond consensus over het feit dat er geen oplossing denkbaar is die goed is voor alle stakeholders in het containerecosysteem. Er is een partij nodig die opstaat en zelf in actie komt. Wat dat betreft was deze actie van de Universiteit Antwerpen een juist initiatief. De ‘out-of-the-box’ opmerkingen van briljante, jonge en enthousiaste onderzoekers sprak de sector dermate aan dat ze ter plekke werden uitgenodigd om voortaan te participeren in het containersectoroverleg. Gaat Antwerpen hier dan het verschil maken met Rotterdam?

Bart Kuipers | Erasmus Universiteit Rotterdam

Auteur: Nathalie Montfoort

Nathalie Montfoort is hoofdredacteur van Mainport en redacteur bij Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.