Groningen Seaports legt eigen waterstofinfrastructuur aan

Groningen Seaports en Pipelife gaan de infrastructuur voor het transport van waterstof aanleggen in de haven van Delfzijl en in de Eemshaven. In eerste instantie zal vier kilometer aan infrastructuur worden aangelegd. Het doel is om binnen een jaar tijd de leiding te realiseren.

‘Hiermee zet het Groningse havenbedrijf een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de infrastructuur voor waterstof in haar industriegebied’, meldt Groningen Seaports.

Duurzame energie

De aan te leggen infrastructuur gaat waterstof, gemaakt met duurzame energie uit windmolens en zonneparken, transporteren naar bedrijven die actief zijn in de chemie en industrie in de regio Groningen. Door het gebruik van kunststofbuizen is volgens de partijen een aanzienlijke kostenreductie op het transport te realiseren.

Cas König, directeur van Groningen Seaports: ‘Groene waterstof biedt een grote kans de Groningse economie duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Groningen Seaports wil een vooraanstaande rol spelen in de energietransitie van de regio. Wij verbeteren hiermee ook het vestigingsklimaat, zowel voor nieuwe als bestaande bedrijvigheid in ons gebied.’

Kostbaar

Op dit moment wordt waterstof vooral gewonnen uit aardgas, omdat de omzetting via elektrolyse te kostbaar is. Mark van Loon, directeur van Pipelife: ‘De voordelen van flexibele kunststofbuizen maken veel business cases met betrekking tot groene waterstof nu wel haalbaar.’

Pipelife levert de buizen en Groningen Seaports zorgt voor de aanleg. Waterstof kan een belangrijke oplossing bieden voor de problemen die fluctuaties in het (groene) energieaanbod met zich mee brengen. Elektriciteit (van windmolens) kan omgezet worden naar moleculen en opgeslagen als waterstof. Waterstof kan op haar beurt weer omgezet worden naar grondstof of brandstof voor diverse chemie- en industriële bedrijven.

Auteur: Nathalie Montfoort

Nathalie Montfoort is hoofdredacteur van Mainport en redacteur bij Nieuwsblad Transport.