Amsterdam bulkt van bulk

Al meer dan zeven eeuwen passeert bulk de Amsterdamse haven. Als het aan Havenbedrijf Amsterdam ligt, dan komt daar voorlopig ook geen verandering in.

Amsterdam is er trots op, op de faam die het wereldwijd geniet als expert in het behandelen van bulk, waarbij het accent ligt op cacao, agri-producten en brandstof, en dan in het bijzonder benzine. Om die reputatie in cijfers uit te drukken: in 2017 is in de Amsterdamse haven ruim 81 miljoen ton aan bulkgoederen overgeslagen. Olieproducten, met 45 miljoen ton, vormen de grootste bulkstroom, gevolgd door de droge bulkstroom van kolen en agri-producten (met respectievelijk vijftien miljoen en acht miljoen ton). Met de aanzienlijke groei van andere bulkstromen noteerde Amsterdam in genoemd jaar zelfs een all-time record.

De top halen is een ding, daar blijven een tweede. Om de sterke positie als zeehaven voor handel en op- en overslag van bulkgoederen te behouden, moet de haven zich daarom blijven ontwikkelen en aanpassen. Zo resulteerde een recente samenwerking tussen Havenbedrijf Amsterdam (HbA) en Vopak in extra ligplaatsen en een verbeterde infrastructuur voor het afhandelen van schepen bij de Vopak Terminal Amsterdam Westpoort in de Afrikahaven. Op de kop van die haven zijn nog eens twintig extra ligplaatsen gecreëerd voor barges en kegelschepen (voor het vervoer van gevaarlijke of schadelijke stoffen). De kroon op het werk van de havenpartijen vormt natuurlijk de komst van de nieuwe, getijdeonafhankelijke zeesluis bij IJmuiden – die in 2019 gereed zal zijn. Daarmee neemt de aantrekkelijkheid van Amsterdam als voorkeurshaven voor bulk verder toe.

Kolen

Maar er zijn meer ontwikkelingen die een domino-effect hebben op de status van Amsterdam als bulkhaven. De gewichtigste – letterlijk – is de Europese afname van kolen (en de ambitie van Amsterdam om in 2030 een kolenvrije haven te zijn). In het licht hiervan verwacht HbA dat de ladingstroom transportbrandstoffen de komende jaren nog zal groeien en zal het belang voor de haven van andere bulkstromen, zoals agri, metaalrecycling, breakbulk, industriemineralen en bouwgrondstoffen, toenemen.

Wat bijdraagt aan de opmars van vooral breakbulk is de aan Amsterdam onlangs toegekende London Metal Exchange (LME)-certificering. De LME is het centrum van de wereldwijde handel in metalen en met de certificering ervan komt voor Amsterdam de weg vrij metaalpakketten via de beurs te verhandelen en over te slaan, waardoor meer handels- en overslagmogelijkheden ontstaan.

AWT4

Wat de overslag in (non-ferro)metalen verder aanjaagt, is de recente aanwezigheid van de All Weather Terminal (AWT4) op de Scandia Terminal (VCK Group). Met deze vierde overdekte terminal in de Suezhaven (de andere drie bevinden zich bij de Waterland Terminal) werpt Amsterdam zich op als Europa’s grootste aanbieder van overdekte overslag. Vermeldenswaard in het verhaal over het samenspel tussen Amsterdam en bulk is dat Hutchison Ports onlangs een belang van 50% heeft genomen in TMA Logistics, de uitbater van de Amsterdam Container Terminal. De coöperatie versterkt Amsterdam als logistieke hub voor onder andere offshore, projectladingen en bouwmaterialen, als ook de positie ten aanzien van het achterland naar Duitsland en China. En dat is nog niet alles. Saillant zijn de flinke investeringen in opslagfaciliteiten om de positie van Amsterdam als grootste cacaohaven in de wereld te handhaven. En anders wel dat nieuwe havenspelers als Zenith Energy en Global Petro Storage (GPS) fors investeren in extra capaciteit.

Betekenis

Helder: de bulkstromen zijn voor Amsterdam van een niet te onderschatten betekenis en beslaan het gros van de inkomsten voor de Amsterdamse haven. Meer, bulk in brede zin is goed voor bijna de gehele op- en overslag van het havenbedrijf en levert de grootste bijdrage aan de verdiensten van Amsterdamse haven, opgebouwd uit zeehavengelden en huurinkomsten. Om nog een keer in cijfers te spreken: in 2017 bedroeg de omzet van HbA iets meer dan 150 miljoen euro (tegenover 146 in 2016). Het bedrijfsresultaat steeg bovendien van 73 in 2016 naar 74 miljoen euro in 2017. Voor de Amsterdamse haven is bulk als de gouden berg.

Onderwerpen: ,

Auteur: Nathalie Montfoort

Nathalie Montfoort is hoofdredacteur van Mainport en redacteur bij Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.