Minder onnodig brandstofverbruik door binnenvaartapp

Met een app kunnen schippers zien wat de ideale vaarsnelheid is om zonder oponthoud door een sluis te kunnen varen. Dit najaar wordt de app in de praktijk getest.

Schepen die op volle snelheid op de sluis afstormen, om daar een uur voor anker te moeten wachten tot er plek is. Het zorgt voor onnodig brandstofverbruik en meer CO2-uitstoot. Dat moet anders, zo dacht Pascal Kwakernaat, chef de mission bij de start-up Trapps Wise.

Hij zag bij de sluis van Ternaaien hoe schepen tevergeefs hard aan kwamen varen en begon daarom samen met andere partijen met de ontwikkeling van een app waarmee binnenvaartschippers realtime kunnen zien hoe hard ze moeten varen om nog op tijd bij de sluis met het schutten mee te kunnen.

Algoritme

Het algoritme dat gebruikt wordt voor de app, is ontwikkeld in samenwerking met het BISS-instituut van de Universiteit Maastricht, de Zuyd Hogeschool en het Open Universiteit Instituut. Data uit verschillende bronnen worden omgezet in een algoritme. Schippers die de app gebruiken, kunnen hun vaarschema doorsturen. Via de app ‘De Groene Golf’ kunnen schippers op een klok zien hoe hard ze zelf varen, wat de aanbevolen snelheid is, hoeveel brandstof ze dan besparen en hoe laat ze bij de sluizen en op de eindbestemming aankomen.

‘Via het voor de binnenvaart verplichte AIS-systeem (Automatic Identification System) weten we welke schepen op het water onderweg zijn. Als er vijftien schepen varen en er passen drie schepen per shift in de sluis, dan bepaalt het voorste schip het tempo voor de schepen erna. We geven aan iedere schipper een individueel vaaradvies. De tweede schipper kan misschien met acht knopen varen en de achterste maar vijf knopen. Hij krijgt dan een seintje: doe maar rustig aan. Als er onverwacht extra lading opgehaald wordt of extra vertraging is, volgt een herberekening.’

Testen

De appbouwers krijgen open source data van Rijkswaterstaat. Er zijn verschillende factoren die belangrijk zijn. ‘We kijken onder meer naar de breedte van het kanaal, de capaciteit van de sluizen, openingstijden, motorcapaciteit, waterpeil, stroomsnelheid, of een schip stroomopwaarts of stroomafwaarts vaart, van welke kant de schepen komen, hoe lang de sluis gemiddeld over het schutten doet et cetera. Alle data worden in een filter gegooid, daar komt via het algoritme een resultaat uit.’

In het najaar wordt het prototype van de app in de praktijk getest door binnenvaartschippers die zijn aangesloten bij de Particuliere Transport Coöperatie (PTC). De eerste test wordt op Nederlands grondgebied tussen Rotterdam en Born uitgevoerd. Daarna volgt uitbreiding naar het buitenland. ‘We denken aan tests tussen Antwerpen en Born via het Albert Kanaal. We zijn daarover in gesprek met de Haven van Antwerpen. We hebben dan data van de Vlaamse Waterweg nodig, het Belgische Rijkwaterstaat. Bij de eerste test is het ongeveer 26 uur varen, bij de tweede test 20 uur. Wetenschappers varen mee op de schepen, zodat ze kunnen zien of de theorie klopt met de praktijk. Maar zelfs als we de verwachte tien procent brandstofreductie niet halen, zal de reductie fors zijn.’

Pleziervaartuigen

De locatie van aanwezige pleziervaartuigen wordt nog niet meegenomen in de datastroom. ‘Beroepsvaart heeft sowieso voorrang op pleziervaart, ook in de sluis. Maar we werken aan een nieuw project waarbij de pleziervaart een e-vignet gaat gebruiken. We kunnen dan de plezierschepen lokaliseren en de data meenemen. Rijkswaterstaat zou dit vignet eventueel kunnen verplichten bij pleziervaartuigen die door de sluizen heen varen.’

Zes- tot zevenduizend binnenvaartschippers in Vlaanderen en Nederland behoren tot de potentiële gebruikers van de groene golfapp. ‘De logistieke keten heeft veel voordelen van een betere planning. Het is bijvoorbeeld niet nodig om al een vrachtwagen naar de haven te sturen als het schip te laat is. Slechte communicatie kost geld. We denken aan abonnementen die worden betaald door belanghebbenden bij het transport.’

Eind 2016 ontwikkelde Pascal Kwakernaat in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten de app Veilig Varen. Tussen Visé en Maastricht konden waterrecreanten het binnenvaart­verkeer volgen. Zo konden ze gewaarschuwd worden voor grote schepen in de buurt. ‘Ik wilde beide stromen uit elkaar houden.’ 

Onderwerpen:

Auteur: Nathalie Montfoort

Nathalie Montfoort is hoofdredacteur van Mainport en redacteur bij Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.