Gate terminal ziet grote toename in aan- en afvoer van LNG

Met het oog op de toekomst investeerden de Nederlandse Gasunie en Koninklijke Vopak ruim tien jaar geleden in een LNG-hub op de Maasvlakte. Voor de markt uit investeren doen de aandeelhouders van Gate terminal nog steeds, om straks aan de naar verwachting groeiende vraag naar LNG te kunnen voldoen.

De eerste en tot nu toe enige importterminal voor LNG in Nederland ligt op het uiterste puntje van de Maasvlakte. ‘Over de weg zitten we aan het einde van de haven, maar voor zeeschepen zijn wij het eerste aanlegpunt in Rotterdam’, zegt managing director Rolf Brouwer. Het is net hoe je het bekijkt, wil hij maar zeggen. De in 2011 geopende hub voor liquefied natural gas (LNG is onder hoge druk en bij lage temperatuur, -162° C, vloeibaar gemaakt aardgas) was oorspronkelijk bedoeld om Noordwest-Europa een alternatief te bieden voor het aardgas uit Groningen en het gas dat via pijpleidingen vanuit Noorwegen en Rusland wordt aangevoerd. ‘Het was destijds een strategische keuze’, legt Brouwer uit.

‘Met een derde leverpunt werd Noordwest-Europa voor zijn gasvoorziening minder afhankelijk van de bestaande bronnen. Voor deze locatie werd gekozen omdat Nederland het handelscentrum is van de internationale gasmarkt en Rotterdam een van de grootste bunkerhavens in de wereld is. Zelf verhandelen we geen LNG, maar bieden we een logistieke dienst aan. Klanten huren bij ons opslagcapaciteit. Daarvoor hebben wij meerjarige contracten afgesloten met onder meer Shell, Eneco en een aantal grote Europese energiebedrijven. We hebben een doorzetcapaciteit van 12 miljard m³ gas per jaar. Ter vergelijking: dat is ongeveer een derde van wat jaarlijks in Nederland aan gas wordt verbruikt.’

Vierde tank

Gate terminal bestaat uit drie opslagtanks, met elk een capaciteit van 180.000 m³, drie aanlegsteigers, drie laadplaatsen voor tankwagens en een installatie waar het vloeibare LNG wordt omgezet in aardgas. Brouwer: ‘Als de markt daarom vraagt, kunnen wij onze capaciteit in relatief korte tijd, in drie jaar, met 33% verhogen. Alle papieren en vergunningen voor de bouw van een vierde tank zijn in huis. Voor een vijfde en zesde opslagtank is ook ruimte op ons terrein, maar dat is echt iets voor de lange termijn.’

LNG wordt met zeetankers aangevoerd en komt vooral uit Rusland, Noorwegen en het Midden-Oosten. ‘Ongeveer 85% daarvan is momenteel bestemd voor de wereldhandel. Dat wordt van hieruit weer verscheept naar andere delen in de wereld. Van de overige 15% wordt 10% omgevormd tot aardgas. Dat gaat via het gastransportnetwerk naar huishoudens en industrie. Met name als het heel koud is en er bovengemiddeld gestookt wordt. En 5% wordt tenslotte voornamelijk gebruikt als brandstof voor schepen en trucks.’

Switch maken

Als relatief schone energiedrager wordt LNG, al dan niet in biovorm, gezien als kansrijke transitiebrandstof in de overgang naar een economie die hoofdzakelijk op groene stroom draait en als alternatief voor stookolie en diesel voor zware transportmiddelen die lange afstanden afleggen. ‘Vergeleken met conventionele brandstoffen stoten voer- en vaartuigen op LNG minder CO₂ uit en brengen zij veel minder fijnstof, stikstofoxide of zwaveloxide in de lucht’, aldus Brouwer. Hij verwacht dat de rol van Gate terminal als leverpunt van gas sterk toeneemt in de komende jaren.

We hebben een doorzetcapaciteit van 12 miljard m³ gas per jaar.

‘In de transitiefase blijft de vraag naar gas in Nederland nog tientallen jaren hoog, terwijl het aanbod, door het afbouwen van de gaswinning in Groningen, steeds kleiner wordt. Dat kan gedeeltelijk opgevangen worden als de industrie, in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven, een switch maakt van het huidige laagcalorische gas naar hoogcalorisch gas op basis van LNG. Ook vanuit de zeescheepvaart verwacht ik een toenemende vraag. De overgang naar LNG gaat daar weliswaar langzaam, maar internationaal is er in die sector een ontwikkeling op gang die niet meer te stoppen is. Wij zien nu al een grote toename in de aan- en afvoer van LNG. Vorig jaar deden in totaal vijftig schepen onze terminal aan. Daar zaten we dit jaar half juli al aan. Ook het aantal trucks dat LNG bij ons komt laden, nam met bijna een derde toe.’

Investeringen

Om zich op de marktontwikkelingen voor te bereiden, is Gate terminal op verschillende punten uitgebreid in de afgelopen periode. Zo werd eind 2016 een nieuwe aanlegsteiger voor het laden van kleine (bunker)schepen in gebruik genomen en kwamen er vorig jaar twee extra laadpunten voor tankwagens bij. ‘Dit najaar beginnen we met het aanpassen van pijpleidingen waardoor grote schepen hier straks twee keer zo snel kunnen terugladen. Zo blijven onze aandeelhouders voor de markt uit investeren, net als zij destijds deden bij de bouw van de terminal.’

Vier excursies met rondleiding
Gate terminal (Gas Access To Europe) biedt belangstellenden al jarenlang de mogelijkheid om het bedrijf te bezoeken tijdens de Wereldhavendagen. Dit jaar is dat niet anders. Op zaterdag 8 september staan er vier excursies met rondleidingen over de terminal gepland.

Auteur: Erik Stroosma

Auteur: Nathalie Montfoort

Nathalie Montfoort is hoofdredacteur van Mainport en redacteur bij Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.