Havenbedrijf Rotterdam neemt voortouw bij energietransitie

Havenbedrijf Rotterdam heeft, conform het door Nederland ondertekende Klimaatakkoord van Parijs, zich tot doel gesteld om een (vrijwel) emissieloze haven te creëren in 2050. Daarbij hanteert de havenbeheerder het credo ‘practice what you preach’. Bij de verduurzaming geeft het Havenbedrijf daarom zelf het goede voorbeeld.

‘We vinden inderdaad dat we een voorbeeldfunctie hebben’, zegt programmamanager Corporate Social Responsibility Remco Neumann van Havenbedrijf Rotterdam. ‘Bij het verduurzamen zetten we ons in op twee niveaus: in ons eigen bedrijf en in de haven. Binnen het Havenbedrijf hebben we de afgelopen jaren de nodige stappen gezet om onze CO₂-footprint te verlagen. Zo gebruiken we voor alle elektriciteit groene stroom van Nederlandse wind. 2,5 jaar geleden namen we een inspectievoertuig in gebruik dat volledig op waterstof rijdt. Voor werkbezoeken in de haven hebben we nu zes vol-elektrische auto’s in het wagenpark. Voorheen werden daar dieselauto’s voor ingezet.’

Verder is vanaf januari een nieuw mobiliteitsbeleid ingevoerd. Met behulp van financiële prikkels worden medewerkers aangemoedigd om met het openbaar vervoer of de fiets naar het werk te komen. Neumann: ‘Ook zijn we onze vloot aan het verduurzamen. Begin dit jaar werd het eerste hybride patrouillevaartuig in de vaart genomen, dat al naar gelang de vaarsnelheid op diesel en elektriciteit vaart. Overigens gebruiken we voor de patrouillevaartuigen sinds kort biodiesel. Voor die brandstof kunnen onze vaartuigen, maar ook schepen van buiten onze organisatie, terecht bij ons bunkerpunt aan de Eemhavenweg. Omvangrijk is het vervangen van alle verlichting in de openbare ruimten van het havengebied door energiezuinige ledlampen. Dat zijn er circa 6.500. In 2022 moet die vervangingsoperatie voltooid zijn.’

North Sea Wind Power Hub

Hoewel Havenbedrijf Rotterdam zelf reeds van alles doet op het gebied van energietransitie en verduurzaming is de impact daarvan relatief beperkt. ‘Dat klopt’, beaamt Neumann, ‘de echte grote winst is in de haven zelf te behalen. Dat is, met meer dan 1.500 bedrijven, waarvan een groot deel internationaal actief is en vaak hoofdkantoren heeft buiten Rotterdam, een stuk ingewikkelder. Maar ook op dat niveau nemen wij onze verantwoordelijkheid. Dat doen we niet alleen door het goede voorbeeld te geven, maar ook door kennisontwikkeling, ruimte te bieden aan innovatie, gezamenlijke projecten uit te voeren en incentives te verlenen.’

Voor het bereiken van de klimaatdoelen is visie, ambitie en lef nodig.

Wat dat laatste betreft, zo geeft Havenbedrijf Rotterdam onder meer schonere schepen korting op de havengelden en gaan het die bij emissieloze binnenvaartschepen terugbrengen naar nul euro. ‘Ook hebben we onlangs 5 miljoen euro vrijgemaakt voor een stimuleringsregeling waarop scheepseigenaren en charteraars, die experimenteren met klimaatvriendelijke zeevaart, een beroep kunnen doen. Binnen ons programma Energietransitie zijn tientallen initiatieven en projecten ondergebracht die moeten bijdragen aan CO₂-reductie en een duurzame, toekomstbestendige haven. Bij die projecten werken we samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Een voorbeeld daarvan is de North Sea Wind Power Hub, het plan om een energie-eiland in de Noordzee aan te leggen waar windenergie omgezet wordt in stroom of waterstof.’

Wuppertal Institute

Voor het halen van de klimaatdoelen zijn visie- en kennisontwikkeling volgens Neumann heel belangrijk. ‘Ook daarbij nemen wij het voortouw. Het doel is na het Parijs-akkoord inmiddels wel duidelijk, maar hoe bereik je dat? Om daarover een beeld te vormen, hebben we het Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy twee onderzoeken laten verrichten. Het eerste was gericht op het verduurzamen van de industrie en het tweede op het emissiearm maken van de zeescheepvaart. Daaruit kwam naar voren dat er meerdere paden zijn die je, in fases, moet benutten om de grote opgave waarvoor we staan, een CO₂-reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050, waar te maken.’

Denk daarbij aan verdere elektrificatie, biobrandstoffen, LNG, waterstof, bioraffinage, biobased chemie, afval als grondstof voor chemie en meer wind- en zonenergie en geothermie. Ook het afvangen en opslaan van CO₂, dat eventueel in de toekomst hergebruikt kan worden als grondstof, is noodzakelijk. Net als het op grote schaal hergebruiken van warmte uit de industrie.

Neumann: ‘We kunnen het ons niet veroorloven om deze grootschalige opties uit te sluiten, omdat we eenvoudigweg de tijd niet hebben. Het klimaatprobleem is urgent en onomkeerbaar. Met alle bovengenoemde oplossingen zijn we in diverse partnercoalities al volop bezig. We staan voor een enorme uitdaging, maar we zijn vastberaden en geloven dat we als voorloper in de transitie naar een duurzame haveneconomie onze concurrentiepositie uiteindelijk verstevigen. Om dit allemaal te verwezenlijken is visie, ambitie en lef nodig. En daaraan is in de Rotterdamse haven gelukkig geen gebrek.’

Auteur: Erik Stroosma

Auteur: Nathalie Montfoort

Nathalie Montfoort is hoofdredacteur van Mainport en redacteur bij Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.