Prinsjesdag: ‘Uitdagend jaar voor maritieme sector’

Verduurzaming, investeringen in de marinebouw en ontwikkelingen in de goederencorridors. Volgens de Miljoenennota belooft 2019 een uitdagend jaar te worden voor de maritieme sector. Koepelorganisatie Nederland Maritiem Land is blij over de toezegging voor meer onderzoek naar een toekomstbestendige infrastructuur, maar vraagt extra aandacht voor eerlijke concurrentie en innovatie.

De regering geeft in 2019 invulling aan het Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018-2021. Samen met het Klimaatakkoord worden deze maatregelen uitgewerkt in een Green Deal voor de verduurzaming van zeevaart, binnenvaart en havens. Hierbij is een gelijk mondiaal en Europees speelveld van groot belang, zegt NML-voorzitter Wim van Sluis. ‘Verduurzaming van de zeescheepvaart is cruciaal, maar moet gelijkmatig worden opgepakt binnen de mondiale maritieme sector zodat geen onnodige concurrentieverschillen ontstaan.’

Gouden driehoek

In de defensieparagraaf staan de investeringen in de Koninklijke Marine beschreven. Ook bij de aanbesteding van de vervanging van onderzeeboten, fregatten en mijnenjagers voor de Marine is een gelijk speelveld cruciaal. Een recent rapport van Economische Zaken laat zien hoe belangrijk de zelfscheppende marinebouw voor Nederland is. NML vraagt aandacht voor de rol van de Nederlandse gouden driehoek – het maritieme bedrijfsleven, de kennisinstituten en de overheid – en voor de verdere ontwikkeling van de marinebouw in Nederland.

Autonoom varen

NML is blij met de Maritieme Innovatie Impuls Projecten voor de maritieme sector. Hetzelfde geldt voor de toezegging van het kabinet om te onderzoeken hoe we de infrastructuur toekomstbestendig kunnen maken voor schepen die autonoom varen. ‘Met de komst van zulke schepen is een aanpassing in de verkeersleiding op het water nodig. De maritieme sector vraagt ruimte voor meer innovatie en ontwikkeling, zodat we als sector mee kunnen groeien binnen de uitdagingen van deze tijd’, aldus Van Sluis.

Toekomstgericht rivierensysteem

Het kabinet wil werk maken van een betere benutting en uitbreiding van ligplaatsen in de binnenvaart en er komt een onderzoek naar de modal shift van weg naar water. Ook deze ontwikkeling is van groot belang voor de maritieme sector, volgens Van Sluis. ‘De toezegging om binnen de Lange Termijn Ambitie Rivieren te werken aan een toekomstgericht rivierensysteem en te komen tot een meer integraal afgewogen aanpak voor waterveiligheid- en scheepvaartopgaven op de rivieren juichen wij dan ook toe.’

Auteur: Nathalie Montfoort

Nathalie Montfoort is hoofdredacteur van Mainport en redacteur bij Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.