Port of Zwolle wil grotere schepen ontvangen

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft woensdag tijdens een werkbezoek aan de haven in Meppel het bidbook in ontvangst genomen over het belang van het vergroten van de capaciteit van de Lorentzsluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand.

Bedrijven en overheden rond het IJsselmeer investeren honderden miljoenen in havens en nautische bedrijvigheid. Om deze investeringen los te maken moet de sluis bij Kornwerderzand worden verbreed. Hiermee krijgen grotere schepen toegang tot het IJsselmeer. Om de noodzaak van deze verbreding te onderstrepen hebben de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Overijssel en het betrokken bedrijfsleven samen een Bidbook opgesteld.

Daarnaast moeten er diepere vaargeulen gegraven worden in het IJsselmeer. Zo moet er een soort watersnelweg ontstaan in het IJsselmeer. Ook voor de jacht- en scheepsbouw, met alle betrokken toeleveringsbedrijven, zijn er grote economische effecten. Zij zijn dan in staat grotere schepen te bouwen en te ontvangen.

IJsselmeer

Van Nieuwenhuizen werd als gast van burgemeester Richard Korteland van Meppel rondgeleid door de Sethehaven, onderdeel van Port of Zwolle, het gezamenlijke havenbedrijf van de gemeenten Zwolle, Meppel en Kampen. Meppel is één van de havens die profiteert van betere bereikbaarheid. Naar de haven van Meppel moeten zogenaamde Grote Rijnschepen gaan varen. De schepen naar Meppel mogen maximaal drieduizend ton wegen en zijn tussen de 95 en 135 meter lang.

Het bezoek van de minister is door de noordelijke regio benut om haar te attenderen op de noodzaak van het verbeteren van de vaarverbindingen over het IJsselmeer. De opwaardering van het IJsselmeer is van nationaal belang gezien de (grote) economische meerwaarde voor Noord- en Oost-Nederland. Ze wordt gedragen door een grote maatschappelijke coalitie van meer dan 150 partijen in Nederland en Europa, zoals havens, scheepswerven, de maritieme sector, toeleveranciers, binnenvaart, kustvaart en het wegverkeer.

Nieuwe banen

Met deze investeringen ontstaan tot 3.000 nieuwe banen. Vervoer van goederen van zee tot ver in het binnenland ontlast het wegennet van de Randstad. Ook is vervoer per schip milieuvriendelijker dan per vrachtwagen. Betrokken provincies, gemeenten (Zwolle, Kampen, Lelystad, Meppel, Urk, Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Harlingen) en bedrijfsleven willen 73,5 miljoen euro bijdragen aan de verbreding van de sluis en het uitdiepen van de vaargeulen.

Mocht Van Nieuwenhuizen de plannen goedkeuren, dan komt er een nieuwe investering van 110 miljoen euro vanuit het bedrijfsleven. Het totale project, inclusief vernieuwen van de bruggen in de Afsluitdijk, moet 205 miljoen euro gaan kosten.

Auteur: Nathalie Montfoort

Nathalie Montfoort is hoofdredacteur van Mainport en redacteur bij Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.