‘We zijn een onderdeel van het Rotterdamse havennetwerk’

In het nieuwe college van de gemeente Schiedam is Fahid Minhas verantwoordelijk wethouder voor onder meer de haven. Daarnaast is de dertigjarige Minhas, met een achtergrond bij onder meer projectontwikkelaar Provast, de ‘bouwer’ van de Rotterdamse Markthal, meteen ook locoburgemeester van de stad. Hoe kijkt hij naar de toekomst van de haven? RPPC-directeur Albert Straatman bezocht de wethouder.

U hebt vier jaar gekregen van de kiezer, wat wilt u in die periode bereiken?
Gebiedsontwikkeling doe je niet in vier jaar, maar er is twee jaar geleden door onder meer mijn voorganger een opgave in gang gezet. Er is veel gezaaid en nu hopen we te gaan oogsten. We zijn in Schiedam met ondernemers aan de slag gegaan en hebben als resultaat daarvan tijdens de Offshore Energy Beurs in Rotterdam Ahoy officieel de Offshore Valley gelanceerd. Offshore is onze specialiteit: zowel op ingenieursniveau als op uitvoerend niveau zullen we Schiedam neerzetten als dé plek voor offshore-activiteiten.

Is er nog zoveel ruimte in Schiedam?
Ja, deels ook door het verplaatsen van bedrijven en het herstructureren van bedrijventerreinen. Zo kunnen we gericht bedrijven in de omgeving inpassen die passen bij het karakter en de activiteiten van onze offshore valley. Het gaat daarbij om zowel de ingenieursdiensten (denk aan het ontwerpen van schepen) maar ook de (af)bouw en het onderhoud van de offshore-vloot.

De tijden van de hele grote scheepswerven, denk aan Wilton Feijenoord met meer dan 100 hectare bedrijfsoppervlakte, zijn voorbij.
Die zijn al decennia voorbij, maar er is veel voor terug gekomen. Er is bij werven als Damen veel activiteit op het
gebied van afbouw, er is hier veel ruimte voor innovatie, we hebben goede onderwijsinstellingen en de leefomgeving is goed. Prima aspecten voor groei.

Uit een rapport van haveneconoom Bart Kuipers blijkt dat nu al veel kennis in Schiedam aanwezig is.
Er werken hier meer dan 2.000 ingenieurs, we hebben werkelijk een innovatiecluster. Als wethouder wil ik die mensen hier in de stad houden, ze binden aan Schiedam. De arbeidsmarkt is goed en het leefklimaat ook. De woningmarkt in de Randstad staat wel onder druk. We bouwen bewust voor de mensen die we hier willen binden. Er is ruimte en we hebben een woonvisie ontwikkeld die aan de wensen van hoogopgeleide professionals, de kenniswerkers, tegemoet komt.

Maar het werk dat werven als Wilton Feyenoord boden is weg.
Natuurlijk is er in twintig jaar wel wat veranderd, maar een bedrijf als Mammoet dat hier gevestigd is, is nog steeds heel erg herkenbaar als nautische werkgever – en daar hebben we er meer van. We vergeten het verleden niet. Integendeel. Schiedam is de bakermat voor de ontwikkeling van high tech- en innovatieve offshore energy. De ontwikkeling van deze kennis en innovatie is essentieel voor verduurzaming, energietransitie, de Roadmap Next Economy en de aantrekkelijkheid van het Rotterdams havengebied als geheel. Samen met het bedrijfsleven, onze partners en Havenbedrijf Rotterdam spelen wij hier op in met een omvangrijk investeringsprogramma van maar liefst 22 miljoen euro. Het programma omvat het verbeteren, verduurzamen en innoveren van bereikbaarheid, verbeteren en veiliger maken van infrastructuur, samenwerkingen op het gebied van technisch onderwijs, kennis en innovatie en het waarborgen van een goede leefomgeving.

We horen overal dat de arbeidsmarkt onder druk staat.
Voor innovatief werk voor kennisprofessionals vind je ook nu nog mensen, wij willen ze echter ook graag aan de stad binden.

Goed, maar nu ben ik een Chinees bedrijf. Dan kies ik toch voor Rotterdam en niet voor Schiedam?
Wij profileren ons nadrukkelijk als onderdeel van het Rotterdamse havencluster, met als speerpunt offshore en
innovatie. We voeren dus ook helemaal geen concurrentiestrijd met Rotterdam, in tegendeel. Als je de afstanden hier projecteert op de kaart van Londen, dan liggen Schiedam en Rotterdam letterlijk bij elkaar om de hoek. We zijn een onderdeel van dit havengebied, we zijn er trots op én hebben onze eigen identiteit.

Vandaar ook het lidmaatschap van RPPC.
Precies. Als het gaat om vertegenwoordiging, om gebiedsmarketing, om contacten tijdens bijvoorbeeld internationale beurzen willen we het wiel niet opnieuw uitvinden maar juist onderdeel zijn van dit brede netwerk – dat niet voor niets ook een offshore community in het leven riep.

Je kunt geen krant openslaan of het gaat over verduurzaming. Hoe kijkt Schiedam daar tegenaan?
Verduurzaming is een heel relevant onderdeel van de business geworden voor veel bedrijven. Offshore wind, een cluster waarin onze haven heel actief is, speelt een essentiële rol in de verduurzaming. In dat opzicht zijn we heel goed gepositioneerd. Windparken hebben ook onderhoud nodig en ook op dat gebied spelen we een rol.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Mels Dees

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.