Aanpak historische kades Antwerpen

De Vlaamse Waterweg start met de renovatie van de kademuur aan de Tavernierkaai en de Van Meterenkaai in Antwerpen. Aangezien dat in een historisch gebied is – bij het Bonapartedok en het beschermde Loodswezengebouw – blijft het authentieke uiterlijk van de kade in stand.

De werkzaamheden gaan ongeveer twee jaar duren. In een latere fase volgt de aanleg van een nieuwe waterkering en krijgt de omgeving een make-over.

19e eeuw

De kademuur kampt al jaren met stabiliteitsproblemen. Die kwamen eigenlijk al snel na de bouw, aan het einde van de 19e eeuw, aan het licht. In het verleden uitgevoerde werkzaamheden waren niet afdoende. Nu wordt gekozen voor een andere, duurzame oplossing.

‘Om de kaaimuur te restaureren passen we een techniek toe waarmee we eerder de kaaimuur in de zone Sint-Andries en Het Zuid onder handen namen’, vertelt projectingenieur Koen Segher van vaarwegbeheerder De Vlaamse Waterweg. ‘We stabiliseren de historische kaaimuur door verder landinwaarts een nieuwe muur te bouwen, die de krachtwerking op de oude muur overneemt.’

Een holle ruimte zorgt er straks voor dat de druk van de Schelde op de historische muur wordt getemperd. Elke dag stroomt er op het ritme van het getij Scheldewater in en uit die holle ruimte.

Napoleon

De omgeving van de kademuur geldt als historisch erfgoed, met als uitschieters het Loodswezengebouw en de boeienloods ernaast. Bij de werkzaamheden komt op bepaalde plaatsen de kaaimuur tevoorschijn die nog onder Napoleon Bonaparte werd gebouwd. Om te bewaken dat het erfgoed op de locatie goed in kaart gebracht wordt en geen onnodige schade oploopt, zal een team van archeologen de werkzaamheden begeleiden. Zij maken van de gelegenheid gebruik om krijgen de napoleontische muur te bestuderen.

Voor de gebouwen gaan Antwerpen en AG VESPA (het autonome gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten van de stad) dit jaar op zoek naar een passende herbestemming. In afwachting daarvan krijgen enkele panden een tijdelijke invulling.

foto De Vlaamse Waterweg

Auteur: Martin Dekker

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.