Steun voor Rijnhaven als marina voor superjachten

Er is veel steun voor het plan om van de Rijnhaven Rotterdam een marina te maken voor superjachten, zo melden de initiatiefnemers. Het plan zal naar verwachting 200 tot 1000 extra banen creëren.

Twaalf bedrijven en organisaties uit de maritieme sector geven hun steun aan de Rijnhaven Marina, waaronder Zeelander, Damen, Kotug-Rotortug, KRV, De Haas, Aplhatron Marine, EBT Yacht Panels, Port of Rotterdam, Nederland Maritiem Land en Roitterdam Maritime Board.

Rijnhaven Marina is een flexibel concept van drijvende steigers, een ‘flaneerboulevard’ en een ‘South Bank terminal’.

Stroomversnelling

De plannen om te komen tot een marina voor superjachten bestaan al langer maar kwamen recent in een stroomversnelling door de gepresenteerde ambitieplannen van de gemeente Rotterdam voor het oostelijk deel van de Rijnhaven.

De Rijnhaven Marina, volgens de huidige plannen geschikt voor uiteindelijk 40 tot 50 jachten zal al in 2020 operationeel zijn. De aanleg kost ongeveer 12 miljoen euro. De investering zal opgebracht worden uit de maritieme sector.  

Ambities

De Marina moet bijdragen aan verschillende ambities van Rotterdam:
– De verbinding leggen tussen stad en haven
– Het vergroten van het kwaliteitsniveau/voorzieningenniveau
– Het vergroten van passend aanbod van werkgelegenheid
– De koploper zijn op het vlak van duurzaamheid
– Het versterken van het maritieme cluster

Overdracht

De Rijnhaven Marina dient primair als ligplaats voor de superjachten maar kent ook een zogenaamde ‘opleverkade’. Op die kade vindt de overdracht plaats van de werf naar de eigenaar.

De Rijnhaven is een van de oudste Rotterdamse havens aan de zuidkade. Het was een overslagplaats en er lagen veel binnenvaartschepen. Er wordt al jaren gewerkt aan de herontwikkeling van de bekende haven.

College


Het plan van de Rijnhaven Marina is recent aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders en zal de komende maanden verder vorm krijgen.

Auteur: Kim van Dijk

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.