De vakbond eist dat zijn leden vanaf hun 66ste jaar recht op AOW krijgen, dat er een actuarieel onderzoek naar de levensverwachting van ploegendienstwerkers wordt verricht, dat er geen boetes meer worden opgelegd wanneer havenwerkers eerder stoppen met werken en dat de belasting over ploegendiensttoeslagen wordt geschrapt, maar dat geld in plaats daarvan wordt ingezet om voor extra pensioen te kunnen sparen.

Om die boodschap kracht bij te zetten heeft FNV Havens zijn leden opgeroepen om in de nacht van 17 op 18 maart het werk neer te leggen. ‘FNV Havens kiest voor de nachtdienst, omdat deze bij uitstek het symbool is voor het zware werk dat onze leden verrichten’, licht de vakbond zijn actie.

Zwaar werk

Doorwerken tot 67-jarige leeftijd of ouder is voor de havenarbeiders niet haalbaar en ook niet wenselijk, stelt FNV Havens. Dat geldt volgens de vakbond niet alleen voor de werknemers zelf, maar ook voor de werkgevers.

‘Werknemers op hogere leeftijd kunnen, hoe graag ze dat ook zouden willen, niet meer dat brengen wat zij op jongere leeftijd wel konden’, schrijft FNV-bestuurder Niek Stam in een brief aan werkgevers die een CAO-overeenkomst met de vakbond hebben afgesloten. ‘Met name het draaien van nachtdiensten is voor menig werknemer een steeds groter probleem naarmate zij ouder  worden.’

De zware aard van het werk, dat zich kenmerkt door onregelmatige diensten, nachtdiensten en fysiek inspannend werk, betekent volgens de vakbond bovendien dat de levensverwachting van havenarbeiders gemiddeld lager is dan de gemiddelde levensverwachting die ten grondslag ligt aan het stijgen van de AOW-leeftijd. De pensioenleeftijd voor deze groep mag volgens FNV Havens  daarom ‘geen dag’ hoger liggen dan 66.

Werkgevers

FNV Havens heeft werkgevers opgeroepen om samen op te trekken en werknemers de ruimte te geven om zich bij de actie aan te sluiten. Naast een nachtelijke werkonderbreking wil de vakbond ook met zijn leden naar Den Haag trekken om op de stoep van het kabinet hun standpunt kenbaar te maken.

Werkgevers zijn gewaarschuwd dat als zij niet reageren op die oproep of niet gezamenlijk willen optrekken dit door de vakbond onthouden zal worden. ‘U kunt er dan op rekenen dat wij bij vervolgacties uw bedrijf niet zullen overslaan’, aldus de brief aan de werkgevers.