Winstgroei haven Amsterdam door recordoverslag

Havenbedrijf Amsterdam behaalde vorig jaar een nettoresultaat van 68,5 miljoen euro bij een licht gestegen omzet. Dat betekent een toename van 12,5% ten opzichte van het resultaat in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet nam vorig jaar met 5% toe, naar 157,4 miljoen euro.

Dat blijkt uit het deze week gepubliceerde jaarverslag. Belangrijke pijler onder de groeicijfers was een record aan gronduitgiften van netto 45,1 hectare. Dat was een jaar eerder nog 18 hectare. Die stijging zat onder meer in de uitgifte aan biobased en circulaire activiteiten.

De grootste uitgifte was vorig jaar aan Katoen Natie, waarbij het ging om een perceel van 10,5 hectare. Aan Fetim, een verkoper van woonaccessoires, werd negen hectare van de hand gedaan. Daarnaast werd zeven hectare uitgegeven aan Paro en zes hectare aan Commodity Centre Netherlands (CCN).

Havengelden

De gestegen havengelden, mede als gevolg van het overslagrecord van 82,3 miljoen ton goederen, droegen eveneens bij aan de hogere omzet. Aan zeehavengelden kwam in Amsterdam 57,2 miljoen euro binnen, tegenover 56,0 miljoen een jaar eerder.

Vooral de verwerking van meer agrarische bulkgoederen en containers stuwden de inkomsten. De opbrengsten uit huur en erfpacht namen met 5,5 miljoen toe, naar een totaalbedrag van 84,9 miljoen.

De groei in containers wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan een nieuwe lijndienst van rederij Samskip richting de Noord-Engelse havenstad Hull. Sinds maart 2018 vaart de rederij driemaal per week heen en weer tussen Amsterdam en de Britse stad. ‘Met de nieuwe verbinding groeit het belang van Amsterdam als hubfunctie voor het verladen van goederen’, meldt het havenbedrijf in het jaarverslag. ‘Ook internationaal sluit de nieuwe shortsea-dienst goed aan bij de toenemende capaciteitsvraag uit de markt.’

Noordzeekanaalgebied

Niet alleen Amsterdam zelf deed het goed vorig jaar, ook de overslag van alle havens in het Noordzeekanaalgebied gezamenlijk bereikte met 101,8 miljoen ton een niet eerder geëvenaard volume. Dit kwam echter vooral op het conto van Amsterdam. Ook IJmuiden kon nog een volumegroei noteren, al ging het om een bescheiden plus van 1%, een soortgelijk percentage als Amsterdam.

Beverwijk en Zaanstad doken fors in de min. Zij kregen een daling te verwerken van respectievelijk 8% en ruim 30%. Beide havens zijn qua volume echter zeer klein. Beverwijk sloeg zevenhonderdduizend ton over, terwijl Zaanstad slechts tweehonderdduizend ton verwerkte. Ter vergelijking, Amsterdam deed dus ruim 82 miljoen ton en IJmuiden 18,6 miljoen.

Tegenover de mooie groeicijfers stond bij het Amsterdamse havenbedrijf een stijging van de kosten. Zo stegen de personeelslasten met ruim een miljoen euro, van 33,2 naar 34,4 miljoen euro. Reguliere salarisstijgingen en een loonsverhoging als gevolg van de cao droegen hieraan bij. Het aantal fte’s bleef nagenoeg hetzelfde: van 357,7 naar 355,8.

Beloning topman

Haventopman Koen Overtoom kreeg vorig jaar een beloning van 169.480 euro, inclusief een pensioenbijdrage van bijna twintigduizend euro. Financieel directeur Michiel de Brauw ontving 157.497 euro, met daarin een pensioenafdracht van ongeveer dezelfde grootte.

Voor beide managers is er ook een variabele beloningsoptie. Deze is in het verleden vastgesteld op maximaal 10% van het brutosalaris en is mede afhankelijk van de waardecreatie op lange termijn. Over 2018 is besloten geen variabele beloning toe te kennen aan Overtoom en De Brauw. De uitgaven voor commissarisbeloningen zijn gedaald met circa 13%.

Investeringen

Het havenbedrijf schroefde de investeringen vorig jaar flink op. Werd in 2017 nog 31,9 miljoen uitgegeven, vorig jaar besloot Port of Amsterdam 53,3 miljoen euro te investeren. Dat betekende een toename van 40%. Daarbij ging aandacht uit naar onder andere vergroening en verbetering van de infrastructuur, waarbij de nadruk lag op het faciliteren van zee- en binnenvaartverbindingen.

Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van kades in het haventerrein HoogTij in Zaanstad, direct gelegen aan het Noordzeekanaal. Tevens werden steigers vervangen aan de De Ruijterkade-West. Ook in de bulkmarkt voor olieproducten werd geïnvesteerd. Een samenwerking met Vopak resulteerde in een verbeterde infrastructuur. Het terminalbedrijf heeft inmiddels wel aangegeven uit Amsterdam te vertrekken.

Extra ligplaatsen

Vorig jaar werden aan de Vingerpier en Mauritiushaven extra ligplaatsen voor zee- en binnenvaartschepen aangelegd. Dat moet bijdragen aan een verdere intensivering van het gebruik van de Afrikahaven. Daar zijn bovendien twintig extra ligplaatsen gecreëerd voor de binnenvaart. Daarnaast werd geïnvesteerd in veiligheid voor het wegtransport en kwam er een grote truckparking bij.

Port of Amsterdam cofinanciert ook de ontwikkeling van twee hybride binnenvaartschepen. Deze zullen worden ingezet op een dagelijkse binnenvaartlijndienst voor containerlading tussen Amsterdam en Rotterdam en een tweewekelijkse service op Amsterdam-Antwerpen. Tevens is geïnvesteerd in zonnepanelen.

Supermarkthub

Naast eigen investeringen waren er volop uitgaven van bedrijven die in het havengebied gevestigd zijn of ernaar toe verhuisden. Zo streken supermarktbedrijven Marqt en Picnic er neer, met in beide gevallen een hub voor last-mile distributie. Tevens opende DHL er vorig jaar een sorteercentrum, terwijl het eerdergenoemde Fetim verhuisde naar een nieuw warehouse.

Auteur: Tom van Gurp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.