Port of Zwolle zet zich internationaal op de kaart

Met deelname aan zowel Breakbulk Europe in Bremen als Transport Logistic in München vertegenwoordigt Port of Zwolle zich internationaal. Het havenbedrijf vindt het heel belangrijk om zich ook buiten de landsgrenzen in de kijker te spelen.

Het is voor Port of Zwolle, waar de havens van Kampen, Meppel en Zwolle onder vallen, enorm belangrijk om zichtbaar te zijn op internationale evenementen, zegt Jeroen van den Ende, managing director bij Port of Zwolle. ‘De bedrijven in onze havens doen internationaal veel zaken. Dan moeten wij ons daar ook laten zien.’ Port of Zwolle wil vooral benadrukken dat de bereikbaarheid heel goed is. Van den Ende: ‘De verbinding vanuit Port of Zwolle met het achterland is uitstekend. Als de verruiming van de Kornwerderzandsluis straks gerealiseerd wordt zijn we zelfs nog beter bereikbaar, dan kunnen ook de shortsea-schepen in onze havens komen.’

Breakbulk Europe Bremen

Het eerstvolgende event waar Port of Zwolle zich internationaal wil profileren is Breakbulk Europe in Bremen. ‘Hier zullen we in samenwerking met Rotterdam Port Promotion Council (RPPC) staan. We manifesteren ons daar als de binnenhaven van Nederland. We willen op deze specifieke beurs laten zien dat Port of Zwolle ook geschikt is voor de overslag van breakbulk of projectladingen. ‘Een van onze ondernemers heeft dat onlangs bewezen met de succesvolle overslag van diverse windmolen-onderdelen. Naar het achterland toe is dat een mooi visitekaartje.’

Transport Logistic München

In München presenteert Port of Zwolle zich onder het samenwerkingsverband Port of Logistics Overijssel (POLO). Dit is een ondernemers gedreven samenwerking voor logistiek en transport waarbij ondernemers, onderwijs en overheid samen logistiek Overijssel op de kaart zetten. Port of Zwolle heeft samen met NDL; Logistics Valley, OostNL, POLO, Port of Twente en Port of Deventer een stand. In deze stand hebben logistieke bedrijven uit de regio’s en leden van NDL de mogelijkheid om zich te profileren en deze stand als thuisbasis te gebruiken. In totaal gaat het om ongeveer 30 deelnemers. Van den Ende: ‘In München laten we zien wat we als regio op het vlak van logistiek kunnen betekenen. We hebben een goede logistieke positie en dat moeten we verder uitbouwen. Als havenbedrijf kun je dat niet alleen, we zullen moeten samenwerken met de andere havens. Het belang van samenwerken en het succes dat we daarmee onder het POLO-project boeken gaan we benadrukken tijdens de beurs.’

Doel van deelname aan de beurzen, internationale handelsmissies en interregionale samenwerkingen is om een groot netwerk om de havens van Kampen, Meppel en Zwolle heen te bouwen. Van den Ende: ‘We willen aan een breed publiek laten zien hoe we ondernemen en wat we allemaal kunnen. Onze ambitie is om verder te groeien en nieuwe bedrijven naar Port of Zwolle te trekken.’

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.