Van Nieuwenhuizen krijgt maritieme sector achter Green Deal

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft met onder meer provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers en vervoerders een green deal bereikt om de uitstoot van broeikasgassen door zee- en binnenvaart terug te dringen.

Onderdeel van de afspraken is dat er een duurzaamheidslabel komt voor binnenvaartschepen. Schippers kunnen daarmee in de toekomst bijvoorbeeld korting krijgen op de havengelden en het label gebruiken voor de financiering voor hun schip. Van Nieuwenhuizen stelt vijftien miljoen euro beschikbaar voor de binnenvaartsector om innovaties te stimuleren. De subsidieregeling zal onder meer worden ingezet voor de aanschaf van schone motoren.

Zeevaart

De partijen hebben ook afspraken gemaakt voor de verduurzaming van de zeevaart. Ze willen de komst van emissieloze schepen bespoedigen, aldus de minister. De sector gaat zich onder meer inspannen voor de introductie van een schip met emissieloze aandrijving in 2030. De Rijksrederij wil daar als eerste klant een belangrijke rol in spelen. Voor onderzoek naar nieuwe technieken voor verduurzaming van de zeevaart trekt de minister vijf miljoen euro uit.

In de Green Deal, waarbij ook de ministeries van Economische Zaken en Defensie zijn betrokken, hebben de partijen concrete doelstellingen opgenomen voor beide sectoren. De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40% minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. Voor de zeevaart wordt het streefcijfer 70% minder uitstoot in 2050.

Lees het hele verhaal over de Green Deal nu in zusterblad Nieuwsblad Transport.

Auteur: Rob Mackor