Port of Amsterdam profileert zich als de recyclehaven van Europa

Waar Rotterdam de slimste haven wil zijn, gaat Amsterdam voor een andere titel. Het havenbedrijf wil de belangrijkste hotspot van Europa op het gebied van circulaire economie worden.

Met een uitstekende verbinding naar het achterland, voldoende ruimte en de juiste bedrijven, leent het Amsterdamse havengebied zich daar uitstekend voor. Van afval, grondstoffen en havenlogistiek tot aan gevestigde demofabrieken en innovatieve circulaire bedrijven. Alles komt samen in het ecosysteem van Port of Amsterdam, zo valt te lezen op de website van het Havenbedrijf. Wat houdt dat in de praktijk in? James Hallworth, commercial manager circular and renewable industry, legt uit waarom juist het havengebied van Amsterdam geschikt is voor circulariteit.

Wat maakt Amsterdam de geschikte haven voor circulariteit?

‘De basis was al goed. Amsterdam is een grote brandstoffenhaven, maar ook van oorsprong een grote recyclehaven. We hebben bijvoorbeeld Suez Recycling & Recovering en Paro in de haven. Bovendien hebben we door jarenlange ervaring beschikking over veel kennis en innovatie. Er heerst ook een goed innovatieklimaat, wij geven innovatieve bedrijven en startups veel ruimte om zich bij ons te vestigen. Daarnaast is de ligging ideaal. We hebben een uitstekende verbinding met het achterland. En we zitten vlakbij een van de grootste luchthavens van de wereld.’

Van lineair naar circulair. Wat houdt dat in?

‘Onze economie was tot voor kort lineair. Een economie die gebaseerd is op het winnen van grondstoffen, het gebruiken daarvan voor productie van artikelen en na gebruik weggooien. Daarmee verspillen we kostbare grondstoffen. In een circulaire economie gebruiken we alles opnieuw. Om dat te creëren maken we ruimte voor nieuwe innovatieve bedrijven. Wij bieden startups en scale-ups de mogelijkheid om een verbinding te maken met andere circulaire en biobased initiatieven en andere industrieën. Zo ontsluit je voor de gehele waardeketen nieuwe synergieën. Anders dan in de lineaire economie kijken we nu ook veel meer naar wat er in de ‘regio’ gebeurt en hoe we kunnen samenwerken. We hebben bijvoorbeeld goede banden met Scandinavië en Zuid-Engeland, waardoor we reststromen via short sea verbindingen kunnen uitwisselen. In een circulaire economie zal je moeten samenwerken. Het concurrentieveld is heel anders. Toen ik in bulk werkzaam was, ging het echt over keihard concurreren. Maar je concurreert niet op circulariteit. Het is een andere manier van werken.’

Hebben jullie een doelstelling?

‘We hebben onszelf ten doel gesteld om in 2021 25 hectare grond in het havengebied uitgegeven te hebben aan circulaire bedrijven, bovenop de al aanwezige circulaire bedrijven. In deze doelstelling zijn we inmiddels op de helft.’

Hoe staan zittende bedrijven tegenover circulaire economie?

‘Ik heb het gevoel dat iedereen beseft dat we moeten verduurzamen. We moeten slimmer omgaan met brandstoffen en elektriciteit op een andere manier opwekken. Maar ombuigen naar circulair is nog best lastig. We zullen echter wel moeten. De overheid wil dat we in 2050 een volledig circulaire economie hebben. Dat vind ik wel heel optimistisch gedacht.’

Te optimistisch?

‘Het zal een hele grote uitdaging worden, maar ik vind het wel een mooie uitdaging. Het is gewoon noodzakelijk, dus we moeten hiernaar streven. De effecten van de klimaatverandering zijn niet te overzien. Natuurlijk kijk ik er gebalanceerd naar, ik ken ook de zakelijke kant van het verhaal, maar we moeten aan de slag. We staan aan het begin van een steile leercurve.’

Kunt u een paar voorbeelden geven van bedrijven die circulariteit nastreven?

‘Er zijn voorbeelden te over. Zo zijn we er erg trots op dat GBN groep op korte termijn de eerste circulaire verwerkingsfabriek voor end-of-life-kunstgras in Nederland zal openen in onze haven. We hebben ook de eerste commerciële houtvergassingsinstallatie van Nederland staan, Bio Energy Netherlands. Deze installatie produceert groene warmte voor stadsverwarming en industriële toepassingen. Een heel ander, maar eveneens zeer innovatief en circulair bedrijf is ChainCraft. Dit biotechbedrijf heeft een demonstratiefabriek waar biomassa wordt omgezet in vetzuren die worden verwerkt in diervoeding. De biomassa die hiervoor gebruikt wordt bestaat uit resten uit de agrarische industrie zoals snijsels en schillen van suikerbieten en aardappels. Op dit moment worden de vetzuren uit palmolie en fossiele olie gehaald. Door de technologie van ChainCraft kunnen deze worden vervangen door vetzuren die volledig circulair worden geproduceerd.’

Zijn er bedrijven die u heel graag nog naar de haven toe ziet komen?

‘Bedrijven moeten passen in ons ecosysteem en het liefst niet ‘stand alone’ zijn. Ze moeten een toevoeging zijn aan het al bestaande cluster van bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan plastic: het wordt ingezameld en gescheiden bij bijvoorbeeld AEB Amsterdam, hoogwaardig gescheiden bij Plastic Recycling Amsterdam en de end-of-life plastics worden naar olie omgezet door Integrated Green Energy Solutions. Het zou bijvoorbeeld heel leuk zijn als Ioniqa, een bedrijf dat pet-flessen volledig recyclet, een franchiselocatie opent in de haven van Amsterdam. Het past gewoon nergens beter vind ik.’

Auteur: Kim van Dijk

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.