Veiligheidscertificaat Haven na vijf jaar nog even relevant

De Stichting Veilige Haven (SVH) viert dit jaar het eerste lustrum van het Veiligheidscertificaat Haven (VCH). Sinds de e-learningcursus vijf jaar geleden werd geïntroduceerd, hebben ruim 35 bedrijven hun havenwerkers op cursus gestuurd. De cursisten van het eerste uur gaan al weer op herhaling.

Nadat uit een veiligheidsenquête in 2004 en in 2006 was gebleken dat havenwerkers de veiligheid van hun werk een dikke onvoldoende gaven, nam FNV Havens het initiatief tot de oprichting van de Stichting Veilige Haven. Doel: de veiligheid in de haven verbeteren. Middel: een veiligheidscertificaat ontwikkelen dat toegespitst is op havenwerk.

‘We zijn aan de slag gegaan om een e-learningmodule te ontwikkelen die gericht was op het vak, het gedrag en de houding van havenwerkers in de verschillende havensectoren’, zegt Ruud Wennekes, vanuit FNV Havens voorzitter van de SVH, waarin ook werkgevers vertegenwoordigd zijn. In 2014 lag de basismodule er aangevuld met een specifieke module voor de sectoren roro, droge en natte bulk, container, stukgoed en het railvervoer. Wennekes: ‘De sjorsector doet nog niet mee, maar daarmee zijn we in vergevorderd overleg. Ook de sleepdiensten hebben belangstelling. En voor sommige sectoren, zoals de controlesector, is VCH niet relevant.’

Bewustwording

Het waardevolle van de e-learningmodule is volgens Wennekes dat deze behalve kennis over basisvaardigheden ook toetst op gedrag. ‘Verbeteren van veiligheid heeft veel te maken met bewustwording. Dat je je als havenwerker bewust bent van potentieel gevaarlijke situaties en ook je collega’s daarop kunt wijzen. Het voordeel van een e-learningmodule is dat deze kan inspelen op bepaalde gevaarlijke situaties zoals die in de praktijk vaak voorkomen.’

Peter van der Weijde (51), werkzaam als allround operator bij bulkoverslagbedrijf IGMA, was een van de eersten die het VCH vijf jaar geleden haalde. Hij gaat binnenkort op herhaling ‘Het is een mooi product’, zegt hij. ‘Het certificaat vind ik heel zinnig. Met alle achtergrondinformatie en wet- en regelgeving doe je veel kennis op en de sectorspecifieke situaties die via beelden en filmpjes worden getoond maken dat je je echt bewust wordt van handelingen die je anders automatisch doet. We werken met zwaar materieel. Er kan van alles gebeuren. IGMA is actief als het om veiligheid gaat; bijna iedereen heeft het certificaat intussen gehaald.’

Ongevallenregistratie

Werkgevers betalen via de cao mee aan het VCH-certificaat. ‘Veiligheid is de verantwoordelijkheid van de bedrijven’, onderstreept Wennekes. ‘Als zich een ernstig ongeval voordoet, ben je als werkgever strafbaar als het veiligheidsbeleid onvoldoende blijkt.’ Het liefst zou FNV Havens een havenbrede ongevallenregistratie opzetten. Wennekes: ‘Niet om bedrijven aan de schandpaal te nagelen. Zij kunnen anoniem blijven. Maar als we meer zicht hebben op de verschillende ongevallen en bijna-ongevallen, kunnen we daar de e-learningmodule op aanpassen. Zodat we kunnen leren van situaties.’

Omdat een database met ongevallenregistratie niet haalbaar blijkt, werkt SVH nu aan een app, waarmee havenwerkers op een eenvoudige manier ongevallen en bijna-ongevallen kunnen melden.

Stijgend aantal ongevallen

Hoeveel arbeidsongevallen jaarlijks in de haven gebeuren, is niet bekend. De Inspectie SZW registreert ongevallen in de haven onder de sector “vervoer en opslag”. Specifieke aantallen zijn daardoor niet te herleiden naar de Nederlandse zeehavens. In het vervoer en opslag vonden volgens het laatste jaarverslag van de Inspectie SZW in 2017 237 ongevallen plaats (ruim 10 procent van het totaal). De inspectie zegt zelf dat 30 tot 50 procent van het aantal ongevallen dat op de Nederlandse arbeidsmarkt gebeurt, niet wordt gemeld.

Begin dit jaar riep de inspectie bedrijven nog op meer te investeren in hun veiligheidscultuur, vanwege het stijgende aantal (dodelijke) ongevallen.

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.