Moerdijk wil hét knooppunt voor duurzame logistiek worden

Als vierde zeehaven van Nederland wil Port of Moerdijk voorop lopen als het gaat om duurzaamheid. Het havenbedrijf heeft zelfs de ambitie om in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek, duurzame chemie en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta te zijn.

Om die ambitie waar te kunnen maken moeten grote stappen gezet worden. Mainport sprak er over met Linda de Groot, marketing en communicatieadviseur bij Havenbedrijf Moerdijk.

Havenbedrijf Moerdijk startte enkele jaren geleden met het structureel verduurzamen van de haven aan de hand van de eisen in de BREEAM-certificering. ‘Uitgangspunt in onze havenstrategie is dat groei alleen kan plaatsvinden als dat in balans gebeurt met de omgeving. Ecologisch verantwoord. Maar hoe meet je dat? Duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL bleek een goed middel om duurzaamheid te beoordelen. ‘BREEAM is vooral bekend als duurzaamheidsrichtlijn van gebouwen. Daar zijn wij ook mee begonnen. We hebben er eerst voor gezorgd dat ons eigen pand voldoet aan de duurzaamheidseisen van BREEAM. Als Havenbedrijf willen we immers het goede voorbeeld geven.’ In september vorig jaar mocht het als eerste bestaand gebied in Nederland en als grootste gebied (2635 hectare) een BREEAM certificering in ontvangst nemen. De Groot: ‘Dat is best bijzonder, want het is lastig om voor een bestaand gebied op alle aspecten voldoende te scoren. Wegen die al zijn aangelegd bijvoorbeeld, kun je lastiger verduurzamen.’’

De Nieuwe Wildernis

Verduurzaming is een belangrijk onderdeel van de havenstrategie van Moerdijk. Het havenbedrijf zet hier dan ook volop op in. Bijvoorbeeld door het stimuleren van hergebruik van materialen en het slim uitbesteden van het onderhoud. ‘Ons maaibeheer is ecologisch verantwoord. En we maken gebruik van slimme LED-verlichting. De lampen dimmen als er geen verkeer is en de lampen worden feller als er verkeer nadert. Dat komt de veiligheid ook weer ten goede.’ Verder heeft het Havenbedrijf Moerdijk 57 hectare op het Industrial Park Moerdijk aangewezen als tijdelijke natuur. De natuur krijgt voor een vooraf bepaalde periode de ruimte om zich te ontwikkelen en versterken. We hebben hiervoor ook paddenpoelen aangelegd en vleermuiskasten opgehangen. Alles om het verblijf voor dieren zo aangenaam mogelijk te maken.’

De natuur in en rondom het havengebied van Moerdijk verrast veel mensen, legt de Groot uit. ‘Niet voor niks wordt hier op dit moment de film De Nieuwe Wildernis 2: Wild Port of Europe opgenomen. Er zitten hier veel dieren zoals lepelaars, vossen en grote groepen scholeksters.’

Multimodaal knooppunt

Het havengebied Moerdijk is een duurzaam logistiek knooppunt, met de aanwezigheid van alle modaliteiten. Moerdijk kenmerkt zich volgens De Groot door de unieke ligging: midden tussen de mainports. ‘Zeehaven Moerdijk heeft een diepgang van negen meter en kent een evenwichtige verdeling over alle segmenten: droge en natte bulk, stukgoed en containers. ‘We investeren in het verbeteren van onze spoorfaciliteiten. Het Rijk heeft 7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het optimaliseren van het spooremplacement. Een belangrijke ontwikkeling, ook in het kader van duurzaamheid. We zien dat we als multimodaal knooppunt door steeds meer klanten gewaardeerd worden. Duurzaamheid staat overal op de agenda, iedereen denkt na over het vergroenen van zijn activiteiten en multimodaliteit is dan nog meer waard.’

Het Havenbedrijf Moerdijk hoopt dat bedrijven verduurzaming niet alleen op individuele basis doen. ‘Bedrijven kunnen en moeten samenwerken in de verdere verduurzaming. Wij faciliteren daarom duurzame verbindingen tussen bedrijven. Denk hierbij aan het gebruik van reststromen. Deze kunnen met elkaar worden uitgewisseld. Dat gebeurt al op diverse plekken in de haven. Een kaarsenbedrijf houdt parafine vloeibaar met warmte van een naastgelegen, duurzaam afvalverwerkingsbedrijf. Even verderop krijgt een chemisch bedrijf CO2 van zijn buren, voor de productie van kalkslurrie. Bedrijven ontzien zo het milieu én besparen op hun productiekosten.

Pyrolyseproeftuin

Om vernieuwing en verduurzaming te stimuleren wil Port of Moerdijk er ook zijn voor innovatieve initiatieven en start-ups. Een van de paradepaardjes op dit moment is het project Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland. In dit project onderzoeken bedrijven, kennisinstellingen en overheden hoe reststromen met de pyrolysetechnologie te verwerken zijn tot waardevolle producten. Pyrolyse is een verbrandingstechniek waarmee afvalproducten zoals weggooipallets, gebruikte plastic folie, maar ook walnootschillen, rioolslib of oude autobanden, een tweede leven krijgen. Door dit soort afval chemisch te recyclen, verdwijnt het niet meer in een verbrandingsoven.

Om vervolgens op te kunnen schalen heb je massa én ruimte nodig. ‘De chemische industrie en afvalverwerkende industrie kunnen voor het volume zorgen, wij voor de ruimte. Daarmee is de circulaire cirkel mooi rond, want dit soort activiteiten zijn ook weer goed voor onze BREEAM-certificering.’

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.