BP wil deel uitmaken van de milieu-oplossing

Oliemaatschappijen staan voor een dilemma. De groei naar fossiele brandstoffen neemt nog altijd toe, terwijl het klimaatprobleem vraagt om minder CO2-uitstoot. Hoe ga je hier als raffinaderij mee om? ‘BP gaat deze tweeledige uitdaging graag aan en werkt mee aan een toekomst met een lage CO2-uitstoot.’

Het zijn de woorden van Carlo Eijkels, communicatie manager van BP Raffinaderij Rotterdam. RPPC-Directeur Albert Straatman ging op bezoek in het hoofdkantoor van BP en sprak met het RPPC-lid over de ontwikkelingen bij de oliemaatschappij.

Stel jezelf even voor. Wie is Carlo Eijkels?

‘Je kunt mij een echte jongen uit de haven noemen. Als kind hoorde ik de verhalen van mijn vader altijd al aan de eettafel. Zelf ben ik begonnen in de weg- en waterbouw. In die hoedanigheid heb ik ook bij gemeentewerken Rotterdam gewerkt. Al het tekenwerk deden we toen nog met de hand. Toen de tekenzalen plaatsmaakten voor computerlokalen begon het me echter tegen te staan. Ik vond het niet meer leuk. In overleg met mijn toenmalige baas kwam ik terecht bij het voorlichting- en informatiecentrum over de aanleg van de Willemsspoortunnel, dwars door Rotterdam heen. En later werd ik woordvoerder bij de bouw van de Erasmusbrug. Na een aantal jaren bij RTV Rijnmond kwam ik 13 jaar geleden bij BP in dienst. Ik ben hier verantwoordelijk voor de in-en externe communicatie van de raffinaderij.’

Waar ligt voor de raffinaderij de focus?

‘Voor ons als bedrijf is veiligheid altijd prioriteit nummer 1. Met zo’n 750 eigen medewerkers en dagelijks meer dan 500 extra collega’s via contractors op onze site is dat een pittige uitdaging. Iedereen heeft zo z’n eigen beleving van veilig werken. Het eigen veiligheidsbewustzijn en ook de veiligheidscultuur vanuit een bedrijf of land kan anders zijn. Kijkend naar onze prestaties op het gebied van veiligheid hebben we daarin met elkaar enorme stappen gezet. Een mooi voorbeeld hiervan is ons safety center waar binnenkomende medewerkers na een uitgebreide test ook doorheen worden geleid om nogmaals te laten zien wat wij bij BP bedoelen met veilig werk in de diverse werkomstandigheden. Geweldig om te zien dat praten met elkaar over veiligheid veel meer oplevert dan een papieren test of een e-learning module. Het is de mix die werkt.’

Hoeveel mensen werken er bij BP?

‘Bij BP Raffindaderij Rotterdam zijn 730 mensen vast in dienst. Daarvan werkt de helft operationeel. Dat aantal vullen we aan met mensen die we inhuren. Bij groot onderhoud  bijvoorbeeld, huren we zo’n 1500 extra mensen in. Dit doen we gemiddeld per fabriek eens in de vijf jaar. Tijdens zo’n periode worden alle onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en is er ook ruimte om in te spelen op nieuwe wetgeving op emissies, controles en ook nieuwe schonere brandstoffen. Want een raffinaderij zet je niet zo even uit om iets aan te passen.’

Hoe trekken jullie medewerkers aan? Waar halen jullie nieuwe talenten vandaan?

‘We steken veel tijd in het werven van nieuwe talenten. BP werkt daarvoor nauw samen met de scholen uit de regio. We zijn aangesloten bij Deltalinqs en van daaruit het Proces-en Maintenance college, waardoor we contact hebben met het Techniek College Rotterdam (de samenwerking van het Albedacollege en het Zadkine), het Scheepvaart en Transportcollege en de aangesloten bedrijven uit de haven-en industrie Rotterdam. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de jeugd meer geinteresseerd raakt in de haven en de techniek. En kijkend naar de jonge leeftijd waarop leerlingen keuzes moeten maken, is het belangrijk om het werken in onze prachtige haven en industrie al vroeg op school bespreekbaar te maken. De haven en industrie zitten vol met high tech toepassingen, carrierekansen voor de toekomst en natuurlijk bijpassende salarissen. De tijd van vuilwerk en achterhaalde technieken is al lang voorbij.’

De beeldvorming is voor de BP raffinaderij dus belangrijk. Hoe willen jullie gezien worden?

‘Als de leverancier van schone hoogwaardige brandstoffen, die veiligheid hoog in het vaandel heeft staan en pro-actief is op het gebied van energiebesparende maatregelen en het terugdringen van emissies. Daar werken we hard aan. We willen ook een betrouwbare buur zijn voor onze omgeving zoals Oostvoorne en Hoek van Holland. Deze relatie is ons veel waard.’

BP zit in een lastige positie nu de CO2- uitstoot steeds verder moet worden teruggedrongen. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar fossiele brandstoffen nog steeds.

‘Uit onze alom gerespecteerde BP Energy Outlook blijkt inderdaad dat de werelwijde vraag naar fossiele brandstoffen tot aan 2030 nog steeds blijft toenemen. Tegelijkertijd weten we allemaal dat de CO2-uitstoot drastisch naar beneden moet. BP is gecommitteerd te werken aan een toekomst met een lage CO2 uitstoot. We zetten in op vermindering van emissies van onze activiteiten, verbetering van onze producten om klanten te helpen hun emissies te reduceren en het ontwikkelen van koolfstofarme bedrijfsactiviteiten. We hebben hier duidelijke doelen en streefcijfers aan verbonden en hiermee goede voortgang geboekt in 2018.’

Welke duurzame stappen hebben we het dan over?

‘Onze raffinaderij zet in op het optimaliseren van de energie-efficiency door het inzetten van de best beschikbare technieken en we zijn betrokken bij een reeks van projecten die als doel hebben onze CO2-uitstoot te verminderen. Wij denken bijvoorbeeld dat afvang, hergebruik en opslag van CO2 (CCUS) en ontkoppeling van restwarmte zich in die mix zullen bevinden. De productie van biobrandstoffen staat ook op de agenda. Wat ook bijdraagt aan de verduurzaming is het feit dat de raffinaderij heel stabiel opereert. Hierdoor behoeven processen niet onnodig te worden onderbroken of opgestart.’

Een concrete stap is ook de samenwerking met Nouryon en Havenbedrijf Rotterdam. Wat houdt dat precies in?

‘Binnen dit verband onderzoeken we de mogelijkheid voor de productie van groene waterstof. Op dit moment gebruikt de raffinaderij waterstof gemaakt uit aardgas voor de ontzwaveling van producten. Door deze volledig te vervangen door groene waterstof geproduceerd uit water met hernieuwbare energie, zou de CO2-uitstoot met 350.000 ton per jaar kunnen afnemen. Hiervoor zal een elektrolysefabriek van 250 megawatt moeten worden gebouwd. Het is niet iets wat op korte termijn mogelijk is, er wordt rond 2022 pas een investeringsbeslissing genomen.’

Tot slot. Wat doen jullie met het lidmaatschap van de RPPC?

‘We zijn lid van de RPPC omdat we onderdeel zijn van de Rotterdamse havengemeenschap en daar een steentje aan bij willen dragen. Zo zijn we ook lid van de Zuid-Hollandse milieuorganisatie. We voelen maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat is voor ons de belangrijkste reden om initiatieven als deze te steunen.’

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.