Containers en LNG zorgen voor overslagrecord Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van 2019 een nieuw overslagrecord geboekt. De totale overslag bedroeg 240,7 miljoen ton, een toename van 3,4% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. De groei is vooral te danken aan de groei in containeroverslag en LNG. 

De groei van de containeroverslag zette door met 4,8% (6,4% in TEU) ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018. Niet eerder was de overslag van containers in Rotterdam zo groot. De groei is volgens het havenbedrijf vooral een gevolg van hogere import- en transshipment volumes. Er ligt nog meer potentie voor containeroverslag, benadrukt CEO Allard Castelein tijdens een toelichting op de halfjaarcijfers. ‘Het is goed om te zien dat het we het plafond nog niet bereikt hebben. Er is voldoende ruimte voor uitbreiding van terminals. We zijn op de Maasvlakte met verschillende partijen in gesprek en hier worden nu de tekeningen voor gemaakt. In de eerste helft van het decennium moeten ze operationeel zijn.’ 

LNG

Andere positieve uitschieters waren er in de marktsegmenten ruwe olie (+2,8%) en LNG (+94%). De groei in ruwe olie werd gedreven door meer import van goedkopere olie uit de Verenigde Staten. LNG groeide vooral door toegenomen export van Amerikaans gas naar Europa.

Niet alle marktsegmenten laten positieve cijfers zien. Dalingen waren er in het eerste halfjaar te zien in de overslag van minerale olieproducten (-5,8%) en agribulk (-7,2%).

Financiële resultaten Havenbedrijf

Op financieel vlak kijkt Havenbedrijf Rotterdam ook terug op een goed eerste halfjaar. De ontvangen zeehavengelden en de huur- en erfpachtopbrengsten van uitgegeven terreinen namen licht toe wat resulteerde in een omzetgroei van 4,0% naar 357,8 miljoen euro. Het natte bulk segment droeg het sterkst bij aan deze groei. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen verbeterde met 7,0% naar 134,8 miljoen euro. Dit is te danken aan het feit dat de operationele lasten minder stegen dan de opbrengsten verbeterden.

Castelein: ‘Het gaat goed met de overslag in de haven, met name in het strategisch belangrijke marktsegment containers. De financiële resultaten van het Havenbedrijf zijn goed. Daardoor kunnen we blijven investeren in de haven, in fysieke infrastructuur én in digitale oplossingen voor handel en logistiek.’

Energietransitie

Bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers kijkt Havenbedrijf Rotterdam ook naar de bereikte resultaten op het vlak van energietransitie. Zo toont het bedrijfsleven veel interesse om deel te nemen aan het Porthos project voor opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee.

Het eind juni verschenen kabinetsvoorstel voor een Klimaatakkoord bevat kansen en bedreigingen volgens het havenbedrijf. CEO Allard Castelein: ‘De voorgestelde clusterbenadering, de focus op infrastructuur en op waterstof bieden kansen voor de industrie in Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam werkt deze graag op korte termijn samen met het Rijk uit. Echter, we vinden het van groot belang dat de invoering van een CO2-heffing gelijk op gaat met het realiseren van noodzakelijke fysieke infrastructuur opdat bedrijven mogelijkheden geboden krijgen om hun CO2-footprint te kunnen verlagen. Dat is goed voor het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van Nederland.’

Het kabinet geeft bedrijven nu niet voldoende tijd om zich voor te bereiden op de CO2-heffing vindt Castelein. ‘Het is alsof we volgend jaar allemaal verplicht worden elektrisch te gaan rijden, maar er zijn nog niet voldoende laadpalen. Datzelfde geldt voor CO2-reductie. Het is praktisch nog niet haalbaar. 2023 zou wel haalbaar zijn. Bovendien zijn we van mening dat de overheid dit niet nationaal maar Pan-Europees zou moeten aanpakken. De heffingen moeten gelijk zijn. Anders wordt het veel minder interessant om je te vestigen in Rotterdam. Dat is echt een zorgwekkende ontwikkeling.’ 

Investeringen in infrastructuur

Havenbedrijf Rotterdam investeerde naar eigen zeggen met 177,1 miljoen euro, veel in het eerste halfjaar van 2019. Er wordt vooral geïnvesteerd in een betrouwbare infrastructuur. In mei werd de eerste paal geslagen voor de Container Exchange Route. De aanleg van het Theemswegtracé, waarbij een gedeelte van de havenspoorlijn wordt omgelegd, loopt op schema.

Op digitaal vlak stond het havenbedrijf in de eerste zes maanden van dit jaar ook niet stil. De haven van Gdansk is overgestapt op Navigate, de door Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelde routeplanner voor scheepvaart. In mei vertrok de met sensoren uitgeruste Container 42 uit de haven van Rotterdam voor een twee jaar durende wereldreis. Met behulp van de real-time informatie kunnen wachttijden worden verminderd en aanleg-, laad-, los- en vertrektijden worden geoptimaliseerd. De efficiencyinzichten die de verzamelde data opleveren, worden toegepast in de Rotterdamse haven om zijn concurrentiepositie verder te versterken.

Vooruitzicht: afzwakking tweede helft 2019

De positieve resultaten van het eerste halfjaar bieden nog geen garantie voor de rest van het jaar, benadrukt Castelein. ‘Op macro-economisch terrein blijven de relaties tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen. Er is minder vertrouwen en we horen van reders dat er minder intensieve boekingen zijn. Ook heerst er aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na Brexit. Beide ontwikkelingen dragen ertoe bij dat de vooruitzichten voor verdere groei van de wereldhandel onzeker zijn. Gegeven voornoemde mondiale onzekerheden verwacht Havenbedrijf Rotterdam in het tweede halfjaar van 2019 een lichte afzwakking van de groei in goederenoverslag’, aldus de topman.

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.