bart Kuipers

Column: Niets mis met Havenvisie

Het ‘Havenplan 2010’ uit oktober 1991 was verantwoordelijk voor mijn entrée in de Rotterdamse havenwereld. Ik vond dat er veel mis was met dat plan en beschreef dat in een eerste publicatie als piepjonge adviseur: ‘Weg van de Maasvlakte’. Op dit moment ben ik positiever over dit Havenplan 2010.

Door Bart Kuipers

Het heeft de Rotterdamse haven voorbereid op de sterke groei van de globalisering. Denk aan Maasvlakte 2, Betuweroute en de Blankenburgtunnel, allemaal grote projecten uit het Havenplan 2010 die de Rotterdamse haven na jaren van stagnatie een impuls gaven.

Havenmeubilair

We zijn drie decennia en drie havenplannen verder: de meest recente is de conceptversie van de ‘Havenvisie Rotterdam’, die ik van de website van de gemeente plukte, ter bespreking in de raadscommissie haven op 17 juli jongstleden. De Havenvisie moet dit najaar door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Inmiddels ben ik niet meer piepjong; sommigen vinden mij zelfs ‘havenmeubilair’. Maar nog steeds bekijk ik de visie van het Havenbedrijf met een flinke dosis kritiek.

Er zijn vijf verschillen tussen Havenplan 2010 en Havenvisie Rotterdam. Ten eerste is de tijdshorizon met tien jaar teruggebracht vanwege de onzekerheid over snelheid en impact van nieuwe ontwikkelingen. In 1991 leek deze overigens nóg groter met de Val van de Muur en de aanstaande Europese eenwording. Ten tweede is geen sprake van nieuwe grootschalige infrastructurele investeringen, zoals een Derde Maasvlakte, maar gaat het over ‘transities’; digitale, energie-, grondstoffen- en sociale transities. De voor deze transities geformuleerde ambities zijn ingrijpend en om deze te realiseren lijken de investeringen die met de Havenplan 2010-projecten waren gemoeid ruimschoots overtroffen te gaan worden. Het derde verschil is de nadruk op de stad Rotterdam. ‘Het haven- en industriecomplex en het stedelijk gebied zijn met elkaar verbonden’, stelt de Havenvisie: de stad Rotterdam als maritieme hoofdstad en als innovatie-ecosysteem zijn een integraal onderdeel van de visie geworden. Dit is een duidelijke koerswijziging. Ten vierde is het de ambitie om de groei van de toegevoegde waarde in de pas te laten lopen met de ontwikkeling van het Nederlandse bbp; een bescheiden ambitie omdat in de afgelopen jaren het economische belang van mainport Rotterdam verder is toegenomen. Ten vijfde beschouwt de visie het integrale complex, inclusief de activiteiten in de zeehavens van Dordrecht en Moerdijk. Het mainportcluster is daarmee het uitgangspunt in plaats van de beperkte benadering van de haven binnen de gemeentegrens van Rotterdam.

Maritime Capital

Ik ben positief over de Havenvisie van nu. Hij is ambitieus en gedurfd. Vooral het betrekken van Rotterdam als ‘Maritime Capital’ en de haventransities zijn belangrijk. Niets te klagen? Natuurlijk wel: aantal en omvang van projecten die de transitie moeten realiseren blijven achter bij de ambitie. Het moet ook veel sneller gaan dan bij het Havenplan 2010: er is nog maar net begonnen met de bouw van de Blankenburgtunnel, dertig jaar geleden aangekondigd. Maar met de ambitie van de Havenvisie Rotterdam is niets mis!

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.