Antwerpen en Zeebrugge starten onderhandelingen voor fusie

De havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge hebben groen licht gegeven voor onderhandelingen over een mogelijke fusie tussen de twee havens. Deze beslissing werd genomen op basis van de bevindingen van een onderzoek van consultancybureau Deloitte en Laga. Dat meldt Port of Antwerp.

Sinds begin 2018 voeren de havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge gesprekken met het oog op intensievere samenwerking. Deze gesprekken vormden de aanleiding voor een ‘complementariteits- en robuustheidsonderzoek’. Dat is onlangs afgerond.

Dezelfde uitdagingen

Het onderzoeksrapport stelt dat lopende samenwerkingen tussen beide havens weinig impact hebben door ‘bestaande concurrentie, een te beperkte scope en weinig engagement’. Echter, beide havens zijn volgens het rapport in hoge mate complementair en delen dezelfde externe uitdagingen.

Verregaande samenwerking zou beide havens robuuster maken op bestaande domeinen, werkgelegenheid verankeren en de rol in de regio versterken en bij uitbreiding internationaal. Bovendien zorgt het ervoor dat beide havens sneller en beter kunnen inspelen op toekomstige uitdagingen zoals schaalvergroting, energietransitie, innovatie en digitalisering.

Cliënteel ook positief over fusie

Ook het cliënteel van beide havens zou er positief tegenover staan. De onderzoekers concluderen dat samenwerking enkel win-win oplevert voor beide havens, als ingezet wordt op verregaande integratie tussen beide havenbesturen. Die melden nu inderdaad bereid te zijn om onderhandelingen op te starten.

Het wordt echter wel zeer voorzichtig geformuleerd: Antwerpen en Zeebrugge starten gesprekken op ‘met het oog op een (gefaseerde) opbouw van een mogelijke fusie’. De verwachting is dat het gehele traject een doorlooptijd van twee jaar heeft. Als de fusie inderdaad plaatsvindt, ontstaat een haven met een jaarlijkse overslagvolume van zo’n 275 miljoen ton.

Mainport van A tot Z

Dirk De fauw, voorzitter van de raad van bestuur van de haven van Zeebrugge zegt in een toelichting: ‘Wij zijn al enige tijd in gesprek met de haven van Antwerpen om te kijken hoe wij nauwer kunnen samenwerken met doel om elkaars havenplatformen te versterken. De ambitie van beide havenbesturen is om een mainport van A tot Z te vormen, welke toekomstbestendig is. Op basis van het groeiende vertrouwen en de positieve bevindingen van het onderzoeksrapport, starten we de formele gesprekken met onze collega’s uit de Antwerpse haven op.’

De Antwerpse havenschepen Annick De Ridder voegt eraan toe: ‘Uit het onderzoek van Deloitte blijkt duidelijk dat beide havens in hoge mate complementair zijn en we voor gedeelde uitdagingen staan. Samen kunnen Antwerpen en Zeebrugge sneller en effectiever de haven van de toekomst worden door in te zetten op nieuwe domeinen: energietransitie, innovatie en digitalisering. We starten formele fusiegesprekken met Zeebrugge op, omdat we geloven dat we op deze manier overslag, industrie en logistiek sterker aan onze eengemaakte haven kunnen verankeren en we nog meer dan nu de toegangspoort tot Europa worden.’

Auteur: Tom van Gurp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.