bart Kuipers

Column: Offshore Valley

Een autoritje door de Benelux-tunnel is voor mij altijd extra spectaculair omdat de kans bestaat dat er weer een onvoorstelbaar complex en imposant vaartuig bij Huisman aan de kade ligt in de haven van Schiedam. Ooit zag ik een schip, dat niet had misstaan op een drieluik van de schilder Jeroen Bosch qua bizarre vormen.

De afgelopen twee jaar deed ik onderzoek in de haven van Schiedam, nu ruim een jaar getooid met de titel ‘Offshore Valley’. Doorgaans vind ik het gebruik van de term ‘valley’ het grootste cliché denkbaar—wie weet waar Health Valley ligt?—, allemaal innovatie-gerelateerde initiatieven geïnspireerd op Silicon Valley; wat inderdaad een innovatie-hotspot is die de wereld veranderd heeft en ons dagelijks gedrag sterk beïnvloedt. (Auw, daar komt weer een whatsappje binnen, jolige kantoorhumor van die gepensioneerde ex-Rabobankier of weer eens een gemiste afspraak…?) Onze bekende hoogleraar Frank van Oort vindt al die valley’s en innovatie-hotspots—hij telde er 220—maar zorgelijk. ‘Iedere gemeente wil een valley, campus of cluster dat internationaal meedoet. Dat is niet realistisch’, stelde hij in het FD.

Offshore Valley is andere koek. In de haven van Schiedam is een unieke verzameling maritieme en havengerelateerde ingenieursbureaus gevestigd: KH Engineering, RH Marine, GustoMSC, Tebodin, SBM Offshore, et cetera. Door met alle personeelsafdelingen van deze bedrijven te bellen, inventariseerde ik 2.014 ingenieurs die in Schiedam werkzaam zijn. Een heel groot aantal. Deze ingenieurs zijn actief op het snijvlak van ontwerp, innovatie en digitale techniek. Het is een samenballing van kennisintensieve dienstverlening die, zo blijkt uit onderzoek van de groep van professor Van Oort, de kern is van het cluster water- en deltatechnologie. Het levert diensten aan de maritiem gerelateerde machinebouw, scheepsbouw, elektronische componentenindustrie en nog een veelheid aan bedrijfstakken. Een verzameling bedrijven die de imposante vaartuigen ontwerpt waarmee wereldnamen als SBM Offshore en vele andere bedrijven in het maritieme cluster actief zijn. Dat het bedrijf Mammoet uit de haven van Schiedam de sarcofaag rondom de rampcentrale in Tsjernobyl plaatste vind ik ook zo’n wereldprestatie. Evenals de ‘stekkerdozen’ die HSM Offshore bouwt voor windparken op zee. Maar er zijn ook veel minder spectaculaire maar even inventieve bedrijven, zoals het bedrijf Vryhof dat innovatieve ankers maakt, bijvoorbeeld voor drijvende windmolens. Het mooiste is, zo stelde een betrokkene, dat een schip dat ooit is ontworpen in een kantoor in Schiedam uiteindelijk in de haven van Schiedam terugkeert om met een kraan bij Huisman afgebouwd te worden.

Onlangs deden we onderzoek naar een mogelijke verbreding van Offshore Valley. Het is niet verrassend dat ook hier digitale kansen liggen, waardoor het ‘valley’ concept wordt benadrukt. Het communicatiebedrijf DOCK90 geeft het karakter van Offshore Valley en de haven van Schiedam nog het beste weer: een verzameling mini-offshore-vaartuigen drijvend in een jeneverfles: want voor mij is het distilleercluster net zo’n belangrijk onderdeel van de haven van Schiedam, of beter: Gin City. ‘Ketel 1’ staat wereldwijd in de bar!

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.