North Sea Port: 54 procent goederenvervoer via binnenvaart

Havenbedrijf North Sea Port ziet dat het vervoer van goederen naar het achterland grotendeels via de binnenvaart gaat. In totaal gaat het om 54%. Dat blijkt uit een onderzoek dat de haven verrichtte bij bedrijven in het havengebied.

North Sea Port voerde onderzoek uit naar de vervoersmogelijkheden die bedrijven gebruiken om goederen naar het achterland te vervoeren. Daaruit blijkt dat 54% van de goederen via de binnenvaart wordt vervoerd en 30% wordt in vrachtwagens geladen. Het spoor heeft een aandeel van 9%. Het overbrengen van lading van een schip op een ander schip of vervoersmodus – transhipment – is goed voor 7%.

Intermodal

De resultaten van het onderzoek werden toegelicht tijdens het tweede multimodale evenement van North Sea Port. Op een ‘Intermodal Market Place’ konden verladers en logistieke tussenpersonen er kennismaken met het snel uitbreidende aanbod van terminals en rederijen. Zij bieden regelmatige lijndiensten vanuit North Sea Port aan met bestemmingen als Antwerpen, Rotterdam, Zeebrugge, Scandinavië, Spanje, Italië, Groot-Brittannië, China, West-Afrika en Zuid-Amerika en dit zowel via zeevaart (deepsea en shortsea), spoor als binnenvaart.

Bij de start van de fusie op 1 januari 2018 heeft North Sea Port de ambitie geuit om actief in te zetten op een ‘modal shift’ richting spoor en binnenvaart. North Sea Port beschikt over een uitgebreid netwerk van achterlandverbindingen. Het ligt immers op het kruispunt van de Europese vervoersmogelijkheden inzake binnenvaart, spoor (tot in China) en wegvervoer.

Startpunt

De cijfers uit het modalsplitonderzoek dienen naar eigen zeggen als startpunt om de verschuivingen in de modal shift in North Sea Port in de toekomst te duiden en verder te ontwikkelen. Hiertoe blijft North Sea Port samen met bedrijven en rederijen verder inzetten op vervoer via binnenvaart – in het bijzonder het vervoer van containers. Het kijkt bovendien uit naar de realisatie van het Seine-Scheldeproject waardoor binnenvaartschepen met een laadvermogen van 4.500 ton tot in Parijs kunnen varen.

Wat spoorontwikkelingen betreft, blijft de haven met bedrijven en heel wat partners verder inzetten op een spoorlijn tussen Vlissingen en Antwerpen, tussen Terneuzen en Zelzate, het aanpakken van een aantal knelpunten op het spoor in het havengebied en de inzet van spoorlijn 204 voor personenvervoer tussen Gent-Dampoort en Zelzate.

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.