Meer overslag voor Antwerpen, maar minder breakbulk

De haven van Antwerpen groeide in 2019 voor het zevende jaar op rij. In totaal groeit de overslag met 1,3% naar een totale overslag van 238 miljoen ton cargo. Hoewel sommige segmenten, zoals breakbulk, wegens geopolitieke onzekerheden duidelijk onder druk staan, gaat de haven er naar eigen zeggen in het algemeen op vooruit.

Voornamelijk de containeroverslag wint aan marktaandeel (van 27,5% naar 28,2%) en ook in het segment droge bulk stijgt de totale overslag met 3,4%. Bij de breakbulk, met staal als belangrijkste product, zijn de gevolgen van de mondiale handelsperikelen voelbaar. Dit resulteert in een totale daling van 13% in dat segment. Ook voor het segment van de vloeibare bulk daalt de overslag met 4,4%. Dat is voornamelijk te wijten aan economische groeivertragingen en schommelende olieprijzen.

Antwerpse chemische cluster

In 2019 werd volgens het havenbedrijf een sterke basis gelegd voor het toekomstig succes van de haven van Antwerpen en de economische activiteit waarmee ze onlosmakelijk verbonden is. Zowel in de chemische als in de logistieke sector werden belangrijke investeringen bekendgemaakt. Naast de recordinvestering van 3 miljard euro door INEOS in de Antwerpse chemische cluster, werd dit jaar ook het startschot voor het ECLUSE-stoomnetwerk gegeven. Daarnaast is ook de Delayed Coker Unit van ExxonMobil in bedrijf gegaan en waren er nog tal van andere investeringen door spelers zoals BASF, Borealis en Standic.

De Vlaamse Regering nam vorige week een cruciale beslissing in het kader van het complex project rond de ontwikkeling van extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen. De beslissing is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het economisch potentieel van de haven van Antwerpen en haar bijdrage aan de Vlaamse en Belgische economie.

Circulaire haven

Tegelijkertijd met haar jaarcijfers, onthult Port of Antwerp het inrichtingsplan voor de Churchill Industrial Zone, de voormalige Opel-site aan het Churchilldok. Als één van de laatste grote beschikbare terreinen in de haven vlakbij de chemische cluster biedt dit gebied veel mogelijkheden voor de transitie naar een duurzame, circulaire haven. Het inrichtingsplan biedt volgens Port of Antwerpen ruimte aan innovatieve startups die hieraan kunnen bijdragen.

Het plan omvat verschillende types en groottes van loten om diverse spelers te verwelkomen, alsook ruimte voor gedeelde diensten en een ‘proeftuin’ voor duurzame chemie met de nodige faciliteiten om innovatieve concepten in de praktijk te testen. Daarnaast wordt ook een reserve aangehouden die zich kan lenen voor het vestigen van een grotere speler in de toekomst.

Verdubbeling spoorvervoer

Port of Antwerp blijft eveneens sterk inzetten op mobiliteit door het beter bundelen van goederenverkeer, de verdere digitalisering van de haveninfrastructuur en een gecoördineerd beheer van de spoorweginfrastructuur. Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: ‘Een groeiende haven is een haven in beweging. We streven ernaar om ook in de toekomst de modal shift verder te zetten. Vorig jaar werd er 24 miljoen ton aan goederen per spoor vervoerd. Dat is 7% van de totale overslag. Dit aandeel moet tegen 2030 verdubbelen naar 15%. Ook pijpleidingen gaan een steeds grotere rol innemen.’

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.