Minder overslag en minder winst voor Groningen Seaports

Groningen Seaports heeft in 2019 een minder goed jaar gehad dan in 2018 met een overslag van bijna 13 miljoen ton en een voorlopige winstprognose van 1 miljoen euro. Ook is er minder terrein uitgegeven. Dit is het gevolg van de stikstofcrisis.

De jaarcijfers werden woensdag gepresenteerd tijdens de nieuwjaarstoespraak van Groningen Seaports-ceo Cas König. De topman kijkt terug op een roerig 2019. Voor het eerst in jaren is er een lichte daling in de overslag te zien en ook is er minder terrein uitgegeven. De verminderde overslag is een resultaat van het dijkverbeteringsproject, daarvoor is in 2018 veel extra zand aangevoerd. En als gevolg van de stikstofcrisis stellen bedrijven hun investeringen uit, zo’n dertig initiatieven in de havens die een bijdrage leveren aan de energietransitie zijn al op losse schroeven komen te staan. De investeringen in de regio in de orde van 1,5 miljard euro vertragen hierdoor en Groningen Seaports heeft dat in haar resultaat gemerkt, zo liet König in zijn speech weten. Ook het uitstellen van de bouw van een staalfabriek in de Eemshaven als gevolg van de stikstofregels is hiervoor een belangrijke oorzaak.

Windturbineonderdelen

Toch zijn er ook veel positieve dingen te melden over het voorgaande jaar. ‘Ondanks de tegenwind hebben we in 2019 ook weer een aantal nieuwe bedrijven mogen verwelkomen. In de Eemshaven ging het om meerdere offshore bedrijven die onderhoud en beheer uitvoeren van de windparken in het Duitse gedeelte van de Noordzee. Groningen Seaports versterkte voor een van deze bedrijven 220 meter kade voor de overslag van zware windturbineonderdelen.

Deze kade werd bovendien voorzien van een intelligent monitoringsysteem. Eveneens streek in de Eemshaven een nieuw bedrijf voor dataopslag neer. Daarnaast vestigde zich in het verzamelgebouw Nijlicht een zevental offshore gerelateerde innovatieve start-ups’, aldus König.

Heliport

Groningen Seaports is bovendien zeer verheugd met de totstandkoming van Heliport Eemshaven die tot een verdere versterking van de positie van de Eemshaven als offshore wind haven zal leiden, laat de ceo weten. Verder is de Eemshaven inmiddels aangesloten op het openbare buslijnennet, vinden er forse investeringen plaats in een sterkere hoogspanningsinfrastructuur in de Groninger zeehavens, is de Stichting Buizenzone Eemsdelta weer actief geworden en keerde het immense kraanschip Saipem 7000 terug naar de Eemshaven. En dat levert veel werkgelegenheid voor lokale industriële dienstverleners op. Een andere positieve ontwikkeling die in 2019 plaatsvond, was de aanleg van een onderzeese kabel tussen Nederland en Denemarken wat een koppeling tussen de elektriciteits- en datanetten van beide landen mogelijk maakt.

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.