Amsterdamse haven plust dankzij kolenoverslag

Voor de Amsterdamse haven was 2019 een goed jaar. De overslag in de haven groeide met 6% van 82,3 miljoen ton in 2018 naar 86,3 miljoen ton afgelopen jaar. Het record is mede te danken aan de groei van de kolenoverslag.

De overslag van energieproducten zoals kolen steeg met 18% tot 15,5 miljoen ton tegen 13,1 miljoen ton in 2018. Deze stijging was toe te schrijven aan marktomstandigheden die zorgden voor een sterke groei in export naar niet-traditionele regio’s zoals Azië en het Zwarte Zee-gebied. Naar verwachting is deze groei niet structureel. In Amsterdam is met de sluiting van Hemwegcentrale 8 in december 2019 een groot kolenpakket komen te vervallen. De overslag van olieproducten steeg in 2019 met 5% tot 50 miljoen ton tegen 47,4 miljoen in 2018. Deze stijging werd veroorzaakt door gunstige omstandigheden in de benzinemarkt.

Containeroverslag

Het zijn niet alleen de energieproducten die ervoor zorgen dat de overslag in de Amsterdamse haven groeit. Ook werd een groei van 6% gerealiseerd in droge bulk met 33,6 miljoen ton tegen 31,6 miljoen ton in 2018. De containeroverslag groeide met 12%, en de overslag van Ro/Ro met 17%. In de overslag van chemische producten en van bouwmaterialen werd een stijging gerealiseerd van respectievelijk 3,4% en 2,4%.

Daling projectlading

Tegenover de stijgers staan dalers. De ladingstroom agri-producten daalde vorig jaar met 5% tot 7,9 miljoen ton en overige general cargo – waaronder projectlading – met 35% ten opzichte van 2018.

Minder cruiseschepen

In 2019 heeft Amsterdam 117 zeecruiseschepen ontvangen tegen 180 in 2018. Belangrijkste reden voor deze daling was de invoering van de toeristenbelasting met ingang van 1 januari 2019.

Import en export

De import in de Amsterdamse haven steeg in het afgelopen jaar met 5,7 procent tot 53,2 miljoen ton. De export groeide met 5,5 procent tot 33,6 miljoen ton.

Gronduitgifte

In 2019 werd 20 ha uitgegeven tegen 43 ha in 2018. Grote uitgiften vonden onder meer plaats aan GBN AGR (Artificial Grass Recycling) van 2 ha en een distributiecentrum aan de Conakryweg van 5,7 ha. Ook kocht Port of Amsterdam in 2019 een kavel aan van 6 ha in HoogTij, na eerdere aankoop van 10 ha in 2016.

Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam: ‘De Amsterdamse haven is een echte energiehaven waar nu nog groei plaatsvindt in fossiele brandstoffen, maar waar we voorsorteren op de overgang naar duurzame brandstoffen zoals waterstof en biobrandstoffen. In onze haven zitten op dat gebied al grote spelers zoals Argent Energy en Greenergy. Naast overslag vinden we onze toegevoegde waarde belangrijk. Deze bedraagt 7 miljard euro en geeft weer wat de haven voor stad en regio betekent op het gebied van onder meer werk en innovatie. De Amsterdamse haven levert energie voor de Metropool Regio Amsterdam en ondersteunt het stadsbestuur in zijn ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Ook in 2019 was sprake van uitbreiding van het circulaire cluster in de haven, met de komst van de eerste circulaire verwerkingsfabriek voor end-of-life kunstgras in Nederland. Dat zijn belangrijke ontwikkelingen voor de verduurzaming van onze economie.’

Noordzeekanaalgebied

Samen met de andere havens in het Noordzeekanaalgebied kwam de totale overslag in 2019 uit op 105 miljoen ton tegen 101,8 miljoen ton in het jaar daarvoor.

In IJmuiden daalde de overslag met 7,9 procent tot 17,2 miljoen ton. Beverwijk zag de overslag stabiliseren tot 0,7 miljoen ton. Zaanstad kende eveneens een stabilisering tot 0,2 miljoen ton. Dat blijkt uit de voorlopige overslagcijfers die vandaag bekend zijn gemaakt.

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.