Stikstofcrisis zit groei haven Moerdijk in de weg

De haven van Moerdijk heeft een zwaar jaar achter de rug. De totale overslag kwam uit op 16,6 miljoen ton. Dat betekent een daling van 8,6%. Belangrijkste oorzaken: de stikstofcrisis en aanhoudende onzekerheid rondom de Brexit.

Hoewel de cijfers van de zeevaart stabiel bleven, heeft de binnenvaart last van dalende cijfers. Ook de logistiek en industrie op het terrein groeiden niet of nauwelijks. Dat zegt directeur Ferdinand van den Oever over de resultaten van het afgelopen jaar. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari maakte hij de balans op van 2019 en wierp een blik vooruit. De totale overslag voor Moerdijk komt uit op ruim 16,6 miljoen ton. De haven ontving 2.069 zeevaartschepen en 10.976 binnenvaartschepen. Het aantal containers komt uit op 596.000 TEU. Daarmee is Moerdijk wel de tweede grootste containerhaven van Nederland.

Investeringen bleven uit

De duurzame groei en ontwikkeling van het haven- en industrieterrein is in vergelijking met andere jaren achtergebleven. Ferdinand van den Oever licht toe: ‘Ondanks de grote belangstelling voor het haven- en industrieterrein uit binnen- en buitenland, zorgt de kwestie rondom het Programma Aanpak Stikstof (Pas) en de aanhoudende onzekerheid met betrekking tot de Brexit, voor stilstand. Grote investeringen in de industrie en duurzaamheidsprojecten bleven uit, evenals de vestiging van industriële en circulaire nieuwkomers op het terrein. Besluiten rondom logistiek park Moerdijk en nieuwe Shortsea lijnen werden uitgesteld.’

Positief

Tegenover de tegenvallende resultaten, staan ook positieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid, zegt Van den Oever. ‘Er is ook veel wél gebeurd en we zien een groei in onze verdere verduurzaming. Zo zijn we trots op de aanleg en ontwikkeling van nieuwe zonneparken en een 57 hectare tellend tijdelijk natuurgebied op het industriepark waar de Moerdijkse ‘big five’ verder tot wasdom komt. Ook hebben we samen met inwoners van het Dorp Moerdijk gewerkt aan een plan ter versterking van de natuur in de Appelzak.’

Spoorverbinding met Polen

Tevens is het havenbedrijf te spreken over de nieuwe treinverbinding met Polen. In totaal reden 2900 treinen van en naar Moerdijk. Komend jaar wordt nog verder aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Moerdijk gewerkt, meldt het havenbedrijf. Daarnaast is er 6,1 hectare grond uitgegeven en er hebben zich 11 nieuwe bedrijven gevestigd. De directe werkgelegenheid op Moerdijk steeg met 4,8%. Inmiddels werken ruim 10.000 werknemers op het terrein, waarvan meer dan 92% in vaste dienst.

Oproep aan politiek

Tot slot doet de directeur nog een oproep aan de politiek: ‘De voortdurende onzekerheden rondom de stikstofaanpak zijn slecht voor het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland en dus ook voor Moerdijk. Waar we de afgelopen jaren een groeiende lijn zagen in de ontwikkeling van ons haven- en industrieterrein, zijn we het afgelopen jaar stilgevallen. Als de politiek nu niet ingrijpt met passende maatregelen ook voor de industrie, zal 2020 niet anders worden, en zullen we ook onze duurzaamheidsdoelen niet gaan halen.’

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.