Havenmeester Rotterdam: te veel ongelukken in passagiersvaart

Het aantal ongevallen in de Rotterdamse haven bleef in 2019 nagenoeg gelijk aan het jaar ervoor: 113 tegen 112. Bij tien procent van alle ongevallen was passagiersvaart betrokken. ‘Veel te veel voor zo’n kleine groep vaarweggebruikers’, zegt havenmeester René de Vries.

Er kwamen in het afgelopen jaar bijna net zoveel zeeschepen aan als in 2018; 29.491 tegen 29.476 vorig jaar. Doordat er één zeer ernstig ongeluk viel te betreuren, was de NSI (Nautical Safety Index) – een weerspiegeling van de nautische veiligheid – iets onder de norm (6,56 ipv 7). Dat kwam door een aanvaring tussen een RHIB en een sloep met een dodelijk slachtoffer.

Kwetsbare groep

Bij drie van de vier ernstige ongevallen was passagiersvaart betrokken, evenals bij tien
procent van alle ongevallen. Havenmeester René de Vries is duidelijk over de prominente rol van de passagiersvaart in het aantal incidenten: ‘Dat is veel te veel voor zo’n kleine groep vaarweggebruikers. We hebben het toezicht aanzienlijk verhoogd, maar het blijft een zéér kwetsbare groep. Zo zijn we in gesprek met het ministerie over aanvullende maatregelen. Er moet wat gebeuren’, zo meldde De Vries tijdens de presentatie van de nautische jaarcijfers.

Lng

Een nieuwe ontwikkeling in de haven is de toename van het bunkeren van lng (vloeibaar aardgas) tijdens laad- en losactiviteiten van zeeschepen. Inmiddels varen er drie lng bunkerschepen vast in de haven en hebben nog vier andere lng-bunkeraars de licentie om lng in de haven te mogen bunkeren. Hier komen dit jaar zeker nog twee bunkeraars bij.

Bunkervergunning

Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met onder andere de haven van Antwerpen om per 1 januari 2021 een bunkervergunning van kracht te laten zijn voor leveranciers van bunkerbrandstoffen. Voor lng geldt een dergelijke vergunning al. Het is de bedoeling dat in deze vergunning voor het eerst stoffen staan aangewezen die beslist niet in bunkers mogen worden aangetroffen. Een vergunning zal de transparantie in de bunkermarkt en de kwantiteit en kwaliteit van bunkers aanzienlijk verbeteren, luidt de verwachting. Later dit jaar zal hier meer over bekend worden.

Amsterdam

Een ander belangrijk punt voor de havenmeester is de samenwerking met Amsterdam. Voor het eerst is nu voor elf zeehavens dezelfde Havenverordening ontwikkeld. De havenbedrijven werken op meer gebieden samen. Zo gebruiken ze al hetzelfde haven management- en informatiesysteem: HaMIS.

Drones

De havenmeester bereidt zich naar eigen zeggen ook voor op de kansen die digitalisering van de haven biedt. Zo is in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam bij incidenten reeds gebruik gemaakt van drones. Ook werden nieuwe tests gedaan met een floating lab om te onderzoeken wat er nodig is om autonome scheepvaart in de haven mogelijk te maken.

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.