Rotterdamse chemiehaven

Van Gelder en BTL Realisatie winnen onderhoudscontract Rotterdamse haven

Aannemer Van Gelder en hoveniersbedrijf BTL Realisatie zullen ook de komende vier jaar het onderhoud in de openbare ruimten van het Rotterdamse haven- en industriegebied verzorgen. Ze wonnen een Europese aanbesteding van het Havenbedrijf Rotterdam. Het totaalbedrag van de opdracht is 38 miljoen euro.

‘De overeenkomsten passen in het beleid van het Havenbedrijf om op een duurzame manier veel zorg te besteden aan de infrastructuur en groenvoorziening in de haven’, zegt operationeel directeur Ronald Paul van het Havenbedrijf. De partijen zijn overeengekomen dat bij tevredenheid de twee contracten voor nog eens vier jaar kunnen worden verlengd.

Onderhoudscontracten

Er zijn twee soorten onderhoudscontracten: groen en grijs. Van Gelder is verantwoordelijk voor het grijze onderhoudscontract: onderhoud van infrastructuur zoals markeringen en bebording. BTL Realisatie is verantwoordelijk voor onderhoud aan de buitenruimte zoals straatmeubilair en groenvoorziening: het groene onderhoudscontract.

Van Gelder en BTL wonnen twee jaar geleden een Europese aanbesteding op basis van een zogenoemd ‘Best Value’ aanpak. Daarbij worden de krachten gebundeld en maken de partijen gebruik van elkaars kennis. De twee aannemers zijn het eerste jaar gaan werken volgens de aanbestedingsafspraken en kregen de gelegenheid om op basis van die bevindingen hun werk in het tweede jaar opnieuw in te richten.

In deze periode hebben zij een nieuw vierjarig contract opgesteld en uitonderhandeld. In de onderhoudscontracten spelen bereikbaarheid, duurzaamheid, meetbaarheid van het werk en veiligheid een belangrijke rol.

Auteur: Nathalie van Herk

Nathalie van Herk is hoofdredacteur van Mainport.