VNO-NCW dringt aan op snelle actie om Friese Lorentzsluis te verbreden

Ondernemersvereniging VNO-NCW heeft de Tweede Kamer gevraagd of er een tijdelijke kaderwet ingevoerd kan worden, om de verbreding van de sluis Kornwerderzand te financieren.

Een tijdelijke kaderwet is volgens de belangenvereniging nodig om de provincie Friesland de bevoegdheid te geven de marktbijdrage voor verbreding van de Lorentzsluis te laten innen. Voor de komst van deze wet is dinsdag 4 februari een petitie overhandigd door ondernemers aan enkele Tweede Kamerleden van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. Het initiatief wordt gesteund door Netherlands Maritime Technology, ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en de regionale verenigingen VNO-NCW Midden en VNO-NCW Noord.

Niet gerechtigd

In 2019 is er al een akkoord bereikt met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) over de realisatie van de nieuwe sluis. Dat besluit wordt nu uitgewerkt. De provincie Friesland gaat het project uitvoeren en draagt ook het risico.

De totale kosten van het project zijn geraamd op 199,5 miljoen euro. De marktbijdrage van 26,5 miljoen euro is hier onderdeel van. De provincie financiert deze marktbijdrage eerst voor, maar na realisatie van de sluis gaan stakeholders per project een percentage afdragen aan de provincie. Nu blijkt dat de provincie niet gerechtigd is zo’n regeling uit te voeren, tenzij het Rijk daarvoor de wettelijke basis schept. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is in staat dit te regelen.

Impact op economie

De havens van onder andere Makkum, Lemmer, Urk, Kampen, Lelystad en Wieringerwerf krijgen door de nieuwe sluis een betere ontsluiting. Daardoor wordt het mogelijk om de grotere schepen te bouwen en te ontvangen waar de markt om vraagt. Ook de toeleverende bedrijven binnen en buiten de regio hebben baat bij de groei. Om die reden willen de ondernemers (waaronder de verladers, de visserij en de jachtbouw) aan het project bijdragen. Daarnaast doen ze zelf investeringen die de arbeidsmarkt en de economische positie van Nederland als scheepsbouwland versterkt.

Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW in Overijssel, dringt aan op snelle actie. “De noodzaak is er, het moment is nu. De Lorentzsluizen zijn bijna 100 jaar geleden gebouwd, de afmetingen van nu passen niet meer bij de steeds groter en breder wordende schepen waar in de toekomst behoefte aan is. De sluis is van groot economisch belang voor de regio, en ver daarbuiten. Daarom zijn de ondernemers bereid om substantieel bij te dragen aan de verbreding en ze willen daarnaast ook zelf investeringen doen van tenminste 110 miljoen euro. Het gaat om meer dan 3000 structurele arbeidsplaatsen. Alle lichten staan op groen voor dit project, er moet nu worden doorgepakt.”

Onderwerpen: ,

Auteur: Nathalie van Herk

Nathalie van Herk is hoofdredacteur van Mainport.