Haven Heijen Limburg

Limburg wil dat haven Heijen uitbreidt

De Gedeputeerde Staten van Limburg vinden het plan om de haven in Heijen uit te breiden ‘realistisch’, meldt de Gelderlander. Het past in de ontwikkeling om vrachtvervoer via de weg zoveel mogelijk te vervangen door vervoer over het water of per spoor.

Door vrachtvervoer naar het water te verplaatsen, draagt het plan voor een grotere haven in Heijen bij aan het duurzamer maken van transport, vindt de provincie Limburg. Die ziet voor zichzelf maar een beperkte rol weggelegd om de plannen te realiseren.

Nieuwe watergeul

De bedrijven AVG en Teunesen Zand en Grind willen de bestaande haven aan de Maas uitbreiden met een nieuwe watergeul. Deze geul moet afgegraven worden in de strook grond die de Industriehaven afscheidt van de Maas, De Witte Steen. Aan het eind komt een draaikom waar schepen kunnen keren.

Dit voorjaar volgt er een nieuwe procedure. Tegen die tijd worden de plannen opnieuw beoordeeld.

Auteur: Nathalie van Herk

Nathalie van Herk is hoofdredacteur van Mainport.