Amsterdamse haven

Houtrakpolder maakt geen onderdeel uit van uitbreiding Amsterdamse haven

De Houtrakpolder is niet beschikbaar voor uitbreiding van de haven van Amsterdam. Dit staat in de Omgevingsvisie Haarlemmermeer die nu voor 70% af is.

De gemeente Haarlemmermeer wil de bestaande recreatiegebieden Houtrak, Westhoffbos en Noorderbos aanpassen aan de eisen van het toenemend aantal recreanten en dus niet beschikbaar stellen voor de Amsterdamse haven.
Het Havenbedrijf Amsterdam stimuleert verdere uitbreiding van de haven. Zij werken hier hard aan om hun positie als Europese toegangspoort voor energie te behouden.

Uitbreiding

De Houtrakpolder is een droogmakerij die bestaat uit bospartijen en open boerenland. Dit wil de gemeente behouden en beschermen. De Houtrakpolder is daarom niet beschikbaar voor uitbreiding van de haven van Amsterdam.

In februari en maart spreekt de gemeenteraad over deze Omgevingsvisie. Na de zomer van 2020 ligt de Omgevingsvisie die 100% af is ter inzage. Alle inwoners en ondernemers kunnen hier dan op reageren. Die reacties worden verwerkt in de definitieve Omgevingsvisie. Naar verwachting kunnen het college en de gemeenteraad die begin 2021 vaststellen.

Onderwerpen:

Auteur: Nathalie van Herk

Nathalie van Herk is hoofdredacteur van Mainport.