Rotterdamse advocatenkantoor Ten Holter/Noordam

Diensten aan wal steeds belangrijker

Met de modernisering van de scheepvaart verandert ook de aard van maritieme rechtszaken. Waar het vroeger ging om ladingschades en aanvaringen, gaat het tegenwoordig steeds vaker om de aanverwante diensten aan wal.

De aanverwante diensten aan wal vragen om andere kennis dan ladingschades en aanvaringen, stelt het Rotterdamse ‘natte’ advocatenkantoor Ten Holter/Noordam.

Ladingschades teruggelopen

De grote, tjokvolle boekenkasten aan weerszijden van de vergadertafel illustreren het goed. Om het volledige spectrum van ‘natte’ zaken te kunnen behandelen is tegenwoordig veel meer nodig dan enkel kennis van de maritieme wetgeving. “De scheepvaart is dusdanig ver gemoderniseerd dat aanvaringen veel minder voorkomen. Daarbij is lading steeds meer gecontaineriseerd waardoor ook het aantal ladingschades sterk is teruggelopen. Als gevolg daarvan gaat ons werk steeds vaker ook om andersoortig recht, zoals milieu- en arbeidsrecht”, zegt Gijs Noordam, maritiem advocaat en tevens medenaamgever van het Rotterdamse advocatenkantoor.

Vanuit de vergaderkamer op de vierde verdieping van het kantoor, dat is gevestigd aan de Veerhaven, kijken de advocaten elke dag uit op de Erasmusbrug, het Port of Rotterdam-gebouw en de overslagbedrijven in de havens. “Dat is waar maritieme zaken zich in toenemende mate afspelen, aan wal”, vult Carel van Lynden aan. “We treden steeds vaker op voor terminals, opslagbedrijven en cargadoors. De meeste natte zaken hebben tegenwoordig een maritieme component, maar vallen strikt genomen bijvoorbeeld onder het bestuurs- of milieurecht en niet onder maritieme wetgeving.”
Als voorbeeld noemen de advocaten de rechtszaken over de ontmanteling van schepen op sloopstranden in India, het zogenoemde beachen. “De veroordelingen in die zaken zijn gebaseerd op milieuwetgeving waarin het transport van het schip naar het sloopstrand wordt aangemerkt als het illegaal exporteren van afval”, licht Van Lynden toe. Noordam verwacht dat die verschuiving van rechtsgebieden zal doorzetten. “We zien nu al dat functies van boord naar wal verschuiven en dat zal door de opkomst van autonoom varen steeds verder toenemen.

Multidisciplinair haventeam

Om die verschuiving bij te benen, heeft Ten Holter/Noordam een multidisciplinair haventeam gecreëerd. Verspreid over de vier verdiepingen van het kantoor telt het bedrijf ruim veertig advocaten. Drie van hen specialiseren zich in het maritieme en transportrecht, terwijl de andere collega’s zich bezighouden met ondernemingsrecht, handelsrecht, BBA (bestuursrecht, bouwrecht en aanbesteding), milieurecht, arbeidsrecht en strafrecht. In een speciaal opgericht haventeam is uit elke aanwezige specialisatie één of meer
advocaten opgenomen en allen worden zij geacht om zich te verdiepen in de haven en de scheepvaart. Op die manier wil Ten Holter/Noordam de juridische kennis van het natte team verbreden en er tegelijk voor zorgen dat de andere afdelingen de taal van de haven en de scheepvaart kennen.

“Die combinatie van de genoemde disciplines maakt ons uniek, wij zijn het enige brede natte advocatenkantoor in Nederland”, zegt Noordam. Dankzij die brede kennis kan het Rotterdamse kantoor grotere dossiers aanpakken.
“Beaching-zaken, bijvoorbeeld, leunen voor een groot deel op kennis van de BBA-afdeling en beschikken tevens over een strafrechtelijk component. Doordat wij die kennis zelf in huis hebben kunnen we in dergelijke zaken snel schakelen”, zegt Noordam. Op eenzelfde wijze profiteert het kantoor op het gebied van ARBO-zaken van de kennis van de afdeling arbeidsrecht.

Meer scheepsveilingen

Het werk van het natte team bestaat, naast het procederen, tegenwoordig veelal uit adviseren, arbitreren, contractenwerk en het begeleiden van veilingen. Met name in dat laatste verwacht het kantoor de komende tijd een grote stijging.
Na de grote stroom aan scheepsveilingen in 2015 en 2016, een periode waarin onder meer de Nederlandse rederijen Flinter en Abis Shipping failliet gingen, zal er binnenkort een nieuwe golf aankomen, stelt Van Lynden.

“De grote banken hebben zich uit de scheepvaart teruggetrokken en daarbij zijn hele pakketten scheepsleningen voor een lage prijs aan private investeerders verkocht. Die zoeken snelle winst via herfinanciering van schepen, maar door het kleinere aantal actieve banken wordt dat steeds moeilijker”, legt Van Lynden uit. “Nu rederijen door nieuwe regelgeving zoals het zwavelbeleid ook nog eens een hogere kosten hebben, raken er meer van hen in financiële moeilijkheden. Gevolg is dat private investeerders dan over gaan tot het veilen van het schip. De verwachting is dat veel van die veilingen in Nederland zullen plaatsvinden omdat hier de regelingen gunstig zijn. “Nederland hanteert een korte wettelijke termijn waarbij schepen binnen 6 à 7 weken geveild kunnen worden. Ook is er geen tussenkomst van deurwaarders of ”admiralty marshalls” die een percentage van de koopprijs opeisen waardoor de opbrengst van de veiling voor de financier hoger is”, zegt Van Lynden. Het pragmatisme van het Nederlandse rechtssysteem speelt volgen hem ook een rol.

Uitbreiding

Mede vanwege de toename in scheepsveilingen heeft Ten Holter/Noordam dit jaar zijn team van natte advocaten uitgebreid met Nathalie Hoogeboom, een maritieme advocate die twintig jaar ervaring in onder meer de scheepsbouw en offshore-industrie met zich meebrengt. Samen met Van Lynden zal zij zich op de scheepsveilingen storten, maar ook grotere arbitrage en andersoortige zaken oppakken. Met het in dienst van nemen van Hoogeboom sorteert de firma ook vast voor op de toekomst. “Want eerlijk is eerlijk, hoewel we nog heel wat jaren in ons hebben, zijn Carel en ik niet de jongsten meer”, grapt Noordam.

Auteur: Tobias Pieffers