Rijnhaven Marina

Wordt Rijnhaven marina voor superjachten?

In het masterplan voor de Rijnhaven in Rotterdam-Zuid van de gemeente Rotterdam, besproken in het college van burgemeesters en wethouders, is geen plaats voor een superjachthaven. Ondanks deze ontwikkeling is het nog steeds mogelijk dat de Rijnhaven onder andere een superjachthaven wordt, omdat de gemeenteraad het laatste woord heeft.

Vanuit de participatie- en marktconsultatievraag (november-december 2018) heeft de gemeente aan iedereen, waaronder inwoners en bedrijven, gevraagd welke ideeën er zijn voor de invulling van de Rijnhaven. Ewoud Vroegop, van het project Rijnhaven Marina, heeft hierop geantwoord. De initiatiefnemers van de Rijnhaven Marina hadden al langer het idee voor een jachthaven met grotere schepen.

Serieus project

Vroegop: ‘Het ambitiedocument Rijnhaven en de participatievraag van de gemeente, gaven aanleidingen om deze ideeën verder vorm te geven. Er werd een bidbook opgesteld en aan de gemeente overhandigd. Tussentijds zijn er gesprekken geweest met de gemeente en is de Marina als serieus project meegenomen in de plannen. We zijn nu inmiddels een jaar verder en nu blijkt dat de gemeente en verantwoordelijk wethouder de optie van een Marina niet hebben meegenomen in de bespreking van het masterplan in het college. Dat is mede gezien het brede draagvlak voor dit plan vreemd. Nu is het wachten op het eindoordeel van de gemeenteraad wat betreft het bestemmingsplan van de Rijnhaven.’

Sterke behoefte

Volgens Vroegop heeft Rotterdam alles qua havenfaciliteiten. ‘Het enige wat nog ontbreekt is een superjachthaven. Daarnaast is Nederland een van de grootste leveranciers, producenten van superjachten en veel van die bedrijven zijn in de omgeving van Rotterdam gevestigd. Er is een sterke behoefte aan ligplaatsen. Ook zijn de vaarroutes van jachthavens veranderd de afgelopen tijd. Voorheen was de Middellandse Zee en het Caribisch gebied vooral in trek en nu zie je dat de Noorse fjorden en de Baltische staten populair zijn. De ligging van Rotterdam is heel interessant als uitvalsbasis voor deze nieuwe bestemmingen.’

Vroegop geeft aan dat zowel de gemeenteplannen als zijn plannen in de toekomst uitgevoerd kunnen worden. ‘Het is geen kwestie van of of. De gemeente wil dat er onder andere een drijvend klimaatcentrum van de Verenigde Naties komt. Maar om beide plannen naast elkaar te laten bestaan zou dit centrum wel moeten opschuiven. In dat geval kan ook de superjachthaven gerealiseerd worden, die 600 tot 800 directe en indirecte arbeidsplaatsen oplevert.’

Auteur: Nathalie van Herk

Nathalie van Herk is hoofdredacteur van Mainport.