Hebo Greenport Rotterdam maritiem service center

Nieuw maritiem service center op historische plek in Pernis

De voormalige scheepsbouwlocatie van Niehuis & Van den Berg in Pernis is in gebruik genomen door Hebo Maritiemservice. Op deze historische plek wordt een modern en toekomstbestendig maritiem service center gebouwd: Hebo Greenport Rotterdam.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een langjarige overeenkomst gesloten met Hebo Maritiemservice. Hebo Greenport Rotterdam investeert de komende jaren meer dan vijftien miljoen euro in het opwaarderen van de locatie, waarbij de focus op verduurzaming en vergroening van de haven komt te liggen.

Walstroomfaciliteiten

Voor de bereikbaarheid van de locatie worden nieuwe verbindingen met waterbus en watertaxi’s ontwikkeld. Op deze locatie wil Hebo Greenport Rotterdam haar klanten op het gebied van infrastructuur, maritiem, offshore en exclusief jachtonderhoud van dienst zijn om competitief en duurzaam te ondernemen.

Ook worden er duurzame en innovatieve projecten gestart op gebied van hergebruik van materiaal. Er worden walstroomfaciliteiten en oplaadpunten op zonne-energie gerealiseerd voor elektrische vaartuigen en projecten opgezet die bijdragen aan plastic collection en olieverwijdering en -incidentenbestrijding.

Open verbinding

De locatie die al sinds 1823 in gebruik is, en daarmee één van de oudste en grootste scheepswerven in Rotterdam, is strategisch gelegen met een open verbinding naar zee en achterland. Hebo Greenport Rotterdam bestaat uit ruim negen hectare terrein en twaalf hectare water, 860 meter glooiing, zo’n tien steigers met lengtes tot 280 meter, diverse ligvakken voor droogdokken en acht bedrijfshallen. De plek biedt ruimte voor afbouw, conservering en opslag van onshore en offshore infrastructuur met hijscapaciteit tot 800T en roll-on-roll-off voorziening tot 5.000T.

De komende drie jaar wordt een derde van de locatie op duurzame wijze herontwikkeld, waarbij verschillende nieuwe bedrijfsgebouwen en scheepsreparatiefaciliteiten worden gebouwd. Bestaande gebouwen worden daarbij gerenoveerd en verduurzaamd. Er worden hallen gebouwd voor het mogelijk maken van de bouw en refits van megajachten om de bestaande klanten te faciliteren. Hierdoor wordt de concurrentiepositie van Rotterdam ten opzichte van de Middellandse Zee verstevigd. Bestaande onderhuurders waaronder bekende maritieme spelers als Damen Shiprepair Van Brink Rotterdam, NKT Cables GmbH, Rijkswaterstaat Zee en Delta, blijven werkzaam op de locatie.

Auteur: Nathalie van Herk

Nathalie van Herk is hoofdredacteur van Mainport.