Rotterdamse haven draait door ondanks coronacrisis

De haven van Rotterdam is en blijft open voor business, ondanks de ingrijpende impact die het coronavirus heeft op samenleving en economie. Die boodschap heeft Allard Castelein, directeur van Havenbedrijf Rotterdam, voor Nederland, het land dat ruim zes procent van zijn verdienvermogen en 385.000 banen dankt aan het bestaan van de Rotterdamse haven.

Eerder gaven het Havenbedrijf Rotterdam en de Rijks(Havenmeester) al aan dat zij proberen de impact van het virus op het functioneren van de Rotterdamse haven en industrie zo beperkt mogelijk te houden.

Vitaal

Castelein zegt dat de goederenoverslag en -productie onverminderd doorgaan. ‘Gelet op de economische betekenis van de haven is het vanzelfsprekend dat scheepvaartafhandeling door de Rijksoverheid is benoemd als een proces van vitale betekenis, zowel voor Nederland als voor consumenten en producenten in het Europese achterland. Verladers, rederijen, maakindustrie, de consument: iedereen rekent op Rotterdam. Ik ben er trots op dat het havenindustriële complex deze belangrijke verantwoordelijkheid dag in dag uit waarmaakt. Van scheepvaartloods en roeier tot wereldspelers in containeroverslag en olieraffinaderijen dragen daar aan bij. De Divisie Havenmeester zorgt voor veiligheid en orde op het water. De haven draait gewoon door en is 24/7 operationeel.’

Optimaal

Havenbedrijf Rotterdam en andere essentiële schakels in de logistieke keten hebben maatregelen getroffen om het hoofd te bieden aan de uitbraak van het coronavirus. Gezondheid komt daarbij op plek één. Tegelijkertijd proberen zij de impact van het virus op het functioneren van de Rotterdamse haven en industrie zo beperkt mogelijk te houden. Ze hebben zeer frequent overleg met de verschillende nautische dienstverleners, bedrijven en belangenorganisaties, zowel bilateraal als in diverse overleggen. Ook met de publieke lokale en nationale autoriteiten is zeer regelmatig overleg. Doel hiervan is om de haven onder de huidige lastige omstandigheden optimaal te laten blijven functioneren.

Auteur: Nathalie van Herk

Nathalie van Herk is hoofdredacteur van Mainport.