Deze maatregelen neemt North Sea Port om het coronavirus tegen te gaan

North Sea Port neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De haven is nog volledig operationeel. Door diverse acties zoals het opzetten van een taskforce team gebeurt dit op een veilige manier.

Afgelopen week kondigde de Belgische en de Nederlandse regering verscherpte maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. North Sea Port volgt deze maatregelen op. Om ervoor te zorgen dat de door de overheid opgelegde maatregelen ook in het havengebied worden nageleefd, is er politietoezicht. Tegelijkertijd zet North Sea Port verder in op het operationeel houden van de haven waar dit mogelijk en veilig is.

Taskforce

Aanvullend aan het crisisteam is sinds vrijdag 20 maart een taskforce team operationeel. Dit team richt zich meer specifiek op de operationele en de economische aspecten in de haven en op de vrijwaring van de toelevering van grondstoffen, goederen, voedsel en levensreddende middelen.

De inzet is om, waar mogelijk en veilig, de scheepvaart en alle daarbij horende nautische facetten door te laten gaan in North Sea Port; van mogelijk oponthoud bij schepen, inzet van loodsen en sleepdiensten en bootlieden en vastmakers, bedieningen van bruggen en sluizen, tot laden en lossen, en vervoer via achterlandverbindingen. Hiervoor is er nauw contact met de bedrijven, dienstverleners en overheden.
De economische impact bij bedrijven wordt dagelijks gemonitord. Steeds wordt bekeken hoe het havenbedrijf North Sea Port oplossingen kan bieden om noden te vervullen.

Streng

North Sea Port en de bedrijven laten waar mogelijk de operationele activiteiten in alle veiligheid doorgaan. Er gelden sowieso al strikte maatregelen voor scheepvaart, voordat ze North Sea Port aandoen. De reeds gemaakte afspraken, in samenspraak met de landelijke gezondheidsdiensten GGD (voor Nederland) en Saniport (voor België), blijven intussen gelden. Dat zijn de volgende afspraken.
Voor scheepvaart geldt dat zij, zoals gebruikelijk, de Maritime Declaration of Health, moeten invullen. Deze procedure staat in nauwe afstemming met de gezondheidsdiensten. Deze Maritime Declaration of Health moet 24 uur voor het binnenlopen van de haven ingevuld zijn. Zodra op dit formulier slechts één enkele vraag met ‘ja’ wordt
beantwoord, wordt de gezondheidsdienst er direct bij betrokken.

Een aantal terminals hanteert intussen bijkomende vragenlijsten of temperatuurmetingen.

Quarantaine

In North Sea Port zijn er vooralsnog geen schepen in quarantaine. Het havenbedrijf werkt hierbij zeer nauw samen met de landelijke gezondheidsdiensten. Alle (rivier)cruises zijn tot op zijn minst 17 april geannuleerd. Dit gebeurde door de organisaties zelf.

Veerponten

De veerdiensten in het havengebied zijn van groot belang voor het woon-werkverkeer. De dienstregeling en serviceverlening zijn intussen wel aangepast. Het fietsvoetveer op de Westerschelde, tussen Vlissingen en Breskens, neemt niet meer dan honderd personen mee per afvaart. Nog tot zeker maandag 6 april wordt de overvaart verzorgd met één schip. Het veer in Langerbrugge en in Terdonk, Gent, over het Kanaal Gent-Terneuzen neemt maximaal 5 voetgangers of tweewielers mee per overvaart. Hier geldt geen beperking op wagens of vrachtverkeer.

Gesloten

De Zeemanshuizen in heel North Sea Port zijn gesloten. Het Zeemanshuis in Vlissingen startte intussen een service voor zeelieden, zodat zij met data-kaarten familie en vrienden kunnen contacteren.
Ook voor de (openbare) gebouwen en locaties van North Sea Port blijven de aanvullende maatregelen tot in ieder geval 4 april gelden. In de kantoren van North Sea Port worden enkel noodzakelijke bezoekers toegelaten. Er gelden aanvullende hygiënemaatregelen voor de (weinige) collega’s die er aanwezig zijn en er wordt extra schoongemaakt.
Het Havenhuis op de Graslei in Gent is gesloten. De expositie over de haven is dus niet te bezichtigen.

Veiligheid

Intussen zijn er voor de medewerkers die strikt noodzakelijke werkzaamheden voor North Sea Port verrichten attesten opgesteld. Zowel voor wie niet dan wel de grens over moet. North Sea Port waarborgt hierdoor als werkgever dat de vitale functies van het havenbedrijf kunnen blijven doorgaan bij verdere verscherpte maatregelen.

Voor de Kapiteinskamers zijn aanvullende afspraken gemaakt waardoor de scheepvaart veilig en vlot begeleid kan worden.

Havenbus

De maatregelen betekenen ook dat alle rondvaarten van North Sea Port tot nader order zijn geannuleerd. Er wordt gekeken, wanneer de situatie dit opnieuw toelaat, naar vervangende rondvaarten op een later moment.
De Havenbus van North Sea Port (tussen de haven, het zeemanshuis Stella Maris en het centrum van Gent) rijdt tot nader order niet meer.

Fietsen

Max Mobiel brengt dagelijks tot 1.500 werknemers naar bedrijven in het Gentse deel van het havengebied. Op donderdag 19 maart is deze dienstverlening stopgezet. Het havenbedrijf North Sea Port en de Fietsambassade (Stad Gent) stellen 100 fietsen ter beschikking, die bedrijven aan hun werknemers kunnen aanbieden zodat die op hun werk kunnen komen.

Deze oplossing is een samenwerking tussen North Sea Port, Voka Oost-Vlaanderen, Portiz en de stad Gent en geldt zowel voor het Gentse als het Zeeuwse deel van de haven.

Mondmaskers

North Sea Port, Voka Oost-Vlaanderen en Portiz riepen de bedrijven in de haven op om beschikbare mondkapjes, veiligheidsbrillen en andere beschermingsmiddelen aan de zorgverleners en artsen ter beschikking te stellen, nu de nood erg hoog is. Aan deze oproep is goed gevolg gegeven. Bij de zorgverstrekkers en de artsen kon deze actie op veel bijval rekenen.

Auteur: Nathalie van Herk

Nathalie van Herk is hoofdredacteur van Mainport.