Havens bundelen krachten voor klimaat

Tijdens de Global Climate Action Summit in San Francisco is gisteren een samenwerkingsverband aangekondigd van zeven havens uit Europa en Noord-Amerika om de opwarming van de aarde door scheepvaart tegen te gaan. Havenbedrijf Rotterdam is een van die havens.

Het World Ports Climate Action Program is een op het klimaat gericht actieprogramma van enkele toonaangevende havenbedrijven. In dit nieuwe internationale initiatief zijn de havenbedrijven van Hamburg, Barcelona, Antwerpen, Los Angeles, Long Beach, Vancouver en Rotterdam verenigd. De ondertekenende havenbedrijven roepen de scheepvaartsector en andere havenbedrijven op om zich ook in te zetten voor het realiseren van het Klimaatverdrag van Parijs en samen acties te ontwikkelen die tot concrete resultaten leiden.

In het document beloven ze plechtig om de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk te beperken. Ze wijzen erop dat havens zelf ook in de gevarenzone liggen, omdat ze direct geconfronteerd worden met een stijging van de zeespiegel. ‘Als belangrijke economische en sociale aanjagers van zowel mondiale als lokale ontwikkelingen, willen we een leidende rol spelen bij het aanpakken van klimaatbeleid’, heet het.

Belangrijke knooppunten

Allard Castelein, President-directeur van Havenbedrijf Rotterdam: ‘Het Klimaatverdrag van Parijs bevat een duidelijke doelstelling: we moeten de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2°C. Het is daarom essentieel dat de uitstoot van de internationale zeevaart wordt teruggedrongen. Havens zijn belangrijke knooppunten in het wereldwijde maritieme netwerk en kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren.’

Opmerkelijk aan de verklaring is dat de scheepvaart wordt aangewezen als ‘zeer significante’ veroorzaker van broeikasgassen. De sector benadrukt zelf vaak dat de uitstoot per vervoerde ton juist heel laag is. De havens zeggen in de verklaring dat de scheepvaartsector de verantwoordelijkheid heeft om te voldoen aan het Parijse akkoord. Om nog steeds onduidelijke redenen zijn de scheep- en luchtvaart op de valreep buiten ‘Parijs’ gehouden.

Emissiebeperkingen

De verklaring omvat verder een aantal concrete actiepunten. Het meest opmerkelijke punt daarin is om ‘voor grotere gebieden’ emissiebeperkingen in te voeren. Dat kan door harde limieten af te spreken en uitstoot, direct of indirect, te beprijzen. Op die manier kan voorkomen worden dat havens die niet aan het actieplan meewerken de concurrentie verstoren.

Auteur: Nathalie Montfoort

Nathalie Montfoort is hoofdredacteur van Mainport en redacteur bij Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.