Vijf vragen aan Nancy Scheijven (Rijkswaterstaat)

Nancy Scheijven is sinds een jaar directeur Scheepvaartverkeer- en Watermanagement Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement. Ook is zij betrokken bij de Smart Shipping Community.

Wat doet een directeur Scheepvaartverkeer- en Watermanagement?
Ik ben verantwoordelijk voor een vlotte en veilige scheepvaart op de rijkswateren en goede informatievoorziening
over de waterhuishouding, nu en in de toekomst. Daaronder valt de bediening van sluizen, bruggen en stuwen en
de begeleiding van de scheepvaart, waaronder ook handhaving en incidentmanagement. 900 medewerkers
houden zich hier in roosterdiensten 24 uur per dag, 7 dagen per week, mee bezig. We kijken daarnaast hoe technologische ontwikkelingen ons kunnen helpen het verkeersmanagement nog slimmer te maken. Zo ontwikkelen we corridormanagement; bediening en begeleiding over een hele route. Daarmee willen we de doorstroming bevorderen en reisinformatie optimaliseren.

In oktober was er extreem laagwater. Maar je zorgt ook dat Nederland droge voeten houdt. Hoe
is Rijkswaterstaat daar mee bezig?
Op het Watermanagementcentrum in Lelystad houden we continu de waterkwantiteit en -kwaliteit in de gaten. Als
er sprake is van teveel, te weinig of ‘niet schoon genoeg’ water, informeren we onze partners. Waterschappen, drinkwaterbedrijven, veiligheidsregio’s maar ook onze eigen regionale Rijkswaterstaat-onderdelen kunnen dan maatregelen nemen. Zoals het verdelen van beschikbaar water bij droogte en het afvoeren en tegenhouden van water bij te hoge waterstanden.

Je bent ook het boegbeeld van de Smart Shipping Community. Hoe werkt smart shipping in Nederland?
Smart shipping stond een paar jaar geleden nog in de kinderschoenen. Waar het wegvervoer al oefende met
truckplatooning, bleef de vernieuwing in de scheepvaart wat achter. Om de sector te stimuleren om met vernieuwing en vergroening aan de slag te gaan, hebben we een breed platform opgericht. Het biedt een podium
voor innovatieve technologie die kan helpen om de scheepvaartsector te moderniseren. Ik ben er trots op dat we
inmiddels 800 deelnemers hebben uit de overheid, markt, sector en kennisinstituten.

Wat heeft Smart Shipping Challenge 2017 concreet opgeleverd?
Het evenement gaf innovatieve bedrijven, scheepvaartorganisaties en overheden dé gelegenheid om elkaar
te ontmoeten en te zien welke mogelijkheden er zijn. Demonstraties, zoals deels autonoom varende schepen
en varende drones, inspireerden tot nieuwe oplossingen en samenwerkingen. Mooi om te zien dat een aantal
partijen al met elkaar aan het experimenteren zijn. Om experimenten op vaarwegen mogelijk te maken, hebben
we gezorgd voor één loket voor het aanvragen van toestemming van het rijk, de haven of de provincie: https://
smashnederland.nl/loket.

Hoe denk je dat de binnenvaart er over pakweg tien jaar uitziet?
We gaan een interessante tijd tegemoet waar traditionele schepen, pleziervaart en deels geautomatiseerde
schepen samen gebruik maken van de vaarwegen. Ook voor de bediening en begeleiding zal het nodige veranderen. De gamers van vandaag zijn wellicht de operators, verkeersbegeleiders én schippers van de toekomst! Ons vaarwegsysteem in Nederland is uniek en er is nog voldoende capaciteit. Dat is goud waard. Ik ben ervan overtuigd dat we met alle ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden nog beter gebruik kunnen maken van de
enorme potentie van transport over water.

Auteur: Nathalie Montfoort

Nathalie Montfoort is hoofdredacteur van Mainport en redacteur bij Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.