Amsterdam: meer schepen, meer ongevallen in 2018

In 2018 heeft de Amsterdamse haven bezoek gehad van 41.424 binnenvaartschepen en 7.525 zeeschepen. Dat waren er meer dan in 2017 (respectievelijk 40.012 en 7.011). Het aantal nautische ongevallen nam ook toe: van 32 naar 49. Die toename komt vooral door een andere registratie.

Het aantal ernstige nautische ongevallen bleef nagenoeg gelijk. In 2018 was wel één dodelijk ongeluk te betreuren.

Betere registratie

Volgens havenmeester Marleen van de Kerkhof is er geen directe relatie tussen de toename van het aantal schepen en het aantal incidenten. ‘Een groot deel van de ongevallen betreft kleine incidenten, zoals verfschade aan een schip omdat deze een steiger heeft geraakt bij het afmeren.’

‘We streven naar vermindering van het aantal nautische ongevallen, groot en klein. De afgelopen drie jaren zaten we tussen de 30 en 35 ongevallen maar dit jaar daar boven. Dat heeft te maken met het feit dat we in 2018 echt alles zijn gaan registreren. Grote incidenten deden we al, maar nu ook alle kleine gevallen.’

Leren van incidenten

Die uitvoeriger registratie hangt samen met het programma Just Culture. In de opzet van dit programma heeft de Divisie Havenmeester zich laten inspireren door de luchtvaart, waarin “Just Culture” al langer een begrip is. Van de Kerkhof: ‘Het heeft als doel een cultuur te creëren waarin optimaal geleerd kan worden van incidenten en near misses door op een gestructureerde en nauwkeurige manier deze incidenten te evalueren. Het onderzoek is gericht om inzichten te krijgen en daarvan te leren, en richt zich niet zozeer op het vinden van “de schuldige”.’

Evaluaties

Voorvallen worden besproken en vastgelegd. Dat gebeurt op een gestandaardiseerde manier, zodat er betere evaluaties komen en mogelijke trends te zien zijn. Van de Kerkhof: ‘Door deze vroegtijdig met elkaar te signaleren, kunnen we potentiële risico’s aanpakken en incidenten voorkomen. Onze ambitie is om de meest veilige haven te creëren. Heldere regels en handhaving daarvan dragen daaraan bij. Het kan in die zin nooit veilig genoeg zijn voor mij.’

Foto: Port of Amsterdam

Auteur: Martin Dekker

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.