Rotterdam start gebruik internet of things-platform

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een nieuw internet of things-platform laten ontwikkelen. De eerste toepassing daarvan, op het gebied van hydro/meteo, is onlangs in gebruik genomen.

De applicatie draagt volgens het Havenbedrijf bij aan de veiligheid en efficiëntie in de Rotterdamse haven. Via een uitgebreid netwerk van sensoren levert het systeem accurate en actuele water- (hydro) en weergegevens (meteo) voor met name scheepsverkeersplanning en -management. Het Loodswezen, Rijkswaterstaat, DCMR en diverse afdelingen binnen het Havenbedrijf maken gebruik van het hydro/meteo-systeem. De verwachting is dat het aantal gebruikers verder zal toenemen. Per dag verwerkt het platform nu al zo’n 1,2 miljoen datapunten voor modellen, systemen en gebruikers.

Optimalisatie aanlegtijden

Binnen het nu opgeleverde hydro/meteo-systeem verkrijgt de haven data over waterstanden, stroming, zoutgehalte, windsnelheid, windrichting en zicht via een combinatie van 44 sensoren in de haven, vele voorspelmodellen, gegevens van Rijkswaterstaat en astronomische berekeningen. Daarmee moet de applicatie bijdragen aan het verminderen van wachttijden en optimalisatie van aanleg-, laad/los-, en vertrektijden. Dankzij de technologie kan bijvoorbeeld nauwkeuriger voorspeld worden wat, afhankelijk van het waterniveau, het beste tijdstip is om aan te meren en te vertrekken, onder garantie van een maximale lading.

Sensoren die op en in kademuren, meerpalen, (water)wegen en verkeersborden zijn verwerkt genereren op continue basis meetgegevens en kunnen communiceren met andere autonome systemen. Daarmee wordt de basis gelegd om in de toekomst autonome scheepvaart te faciliteren in de Rotterdamse haven.

Cloud platform

Samenwerkende partners van het IoT-platform zijn IBM, Cisco, Esri en Axians. Onder regie van het Havenbedrijf is het systeem nu opgeleverd. Ronald Paul, Chief Operating Officer van het Havenbedrijf noemt het een mooie stap in de richting van Rotterdam als “smartes port”. ‘Minstens even belangrijk is echter dat we dankzij het cloud platform en de gegenereerde real-time informatie over bijvoorbeeld infrastructuur, water- en weersomstandigheden, missie-kritische processen in de dienstverlening aan onze klanten verder kunnen verbeteren.’

Foto: Havenbedrijf Rotterdam

Auteur: Kim van Dijk

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.