North Sea Port en Antwerpen werken aan Schone Schelde

North Sea Port levert een bijdrage aan een schone kust. De haven ondertekende op dinsdag 19 februari samen met 27 partijen het samenwerkingsconvenant ‘Schone Schelde’. Ook Port of Antwerp is een van de ondertekenaars.

In Zeeland vinden jaarlijks een groot aantal opruimacties rond de Schelde plaats, een keer per jaar is er een gezamenlijke opruimactie, onder de naam Schone Schelde. Het samenwerkingsconvenant Schone Schelde wil de gezamenlijke inspanning vergroten en het zwerfvuil bij de bron aanpakken. Daarmee willen de betrokken partijen de hoeveelheid zwerfvuil in de Schelde structureel verminderen. North Sea Port steunt dit initiatief, dat past bij de inzet op verdere verduurzaming van de haven.

Aanpak bij de bron

Op de oevers, in de uiterwaarden en bij stuwen en sluizen ligt na elke hoogwaterperiode veel zwerfafval, zegt de organisatie. Dit resulteert in de bekende plastic soup. Het convenant richt zich op de aanpak bij de bron en wordt ondersteund door gezamenlijke opruimacties.

Het samenwerkingsconvenant Schone Schelde is gefaciliteerd door Rijkswaterstaat. De actieve bijdrage van Rijkswaterstaat bestaat uit monitoren, het verbeteren van afvalbeheer op het eigen areaal, het faciliteren van opruimacties door de zwerfvuilregeling (het ophalen en afvoeren van door anderen verzameld zwerfvuil) en het ondersteunen van educatie- en communicatietrajecten.

Ondertekenaars

Het samenwerkingsconvenant Schone Schelde werd op dinsdag 19 februari 2019 ondertekend door zowel Nederlandse als Vlaamse organisaties: Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, de gemeenten Borsele, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen, HZ University of Applied Sciences, North Sea Port, Haven van Antwerpen, Amels, Dow Benelux, Trinseo, KIMO, Plastics Europe Netherlands, Natuurmonumenten, NME Schouwen-Duiveland, MEC De Bevelanden, IVN, Nationaal Park Oosterschelde, Staatsbosbeheer, Zeeuwse Reinigingsdienst, Doe mee Verlos de zee, Zeeuwse Milieufederatie, Zero Plastic Rivers en Schoon Zeeland.

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.