Van Nieuwenhuizen maakt geld vrij voor bediening sluizen

Minister Cora van Nieuwenhuizen maakt 5 miljoen euro extra vrij om de bedientijden van sluizen en bruggen te verbeteren. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Kamer laten weten dat zij hiervoor het programma “Beter Bediend” opstart.

Koninklijke BLN-Schuttevaer voert naar eigen zeggen al tijden overleg met Rijkswaterstaat en het Ministerie over het verbeteren van de bedieningstijden. Sinds de versobering in 2015 was de bediening op veel plaatsen ingrijpend veranderd en dat leidde tot de nodige knelpunten, meldt de branchevereniging voor de binnenvaart. Ook vanuit het Centraal Overleg Vaarwegen, waarin binnenvaartorganisaties, verladers en waterbouwers samen optrekken voor een goede infrastructuur, is dit onderwerp de afgelopen jaren inzet van de lobby geweest. Dit heeft er mede toe geleid dat het verbeteren van de bediening opgenomen werd in het regeerakkoord. Koninklijke BLN-Schuttevaer meldt in een persbericht dat het blij is met de maatregelen. Ondanks dat het geen terugdraaien van de versobering is, betekent het wel verlichting op de grootste knelpunten.

Knelpunten inventariseren

Het afgelopen jaar heeft BLN-Schuttevaer evaluatierondes gehouden met de regiocoördinatoren en mensen van beleid en uitvoering van Rijkswaterstaat om alle knelpunten te inventariseren. Het vervoer over water kan in een groeiende economie uitkomst bieden voor de krapte op de weg. Dan mag de bediening daarin geen bottleneck vormen. Als antwoord daarop is het programma “Beter bediend” ontwikkeld. De uitgangspunten zijn: betere afstemming van bedienvensters op objecten, vlottere en veiligere afhandeling van het scheepvaartverkeer en actuelere en uniforme informatievoorziening.

Meer over de problemen rondom de bediening en het onderhoud van sluizen en bruggen in de komende uitgave van Mainport Magazine. Benieuwd? Vraag hier een abonnement aan.

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.