Loodsplicht Nieuwe Stijl vraagt om meer data

Het wetsvoorstel Loodsplicht Nieuwe Stijl moet zorgen voor meer en betere data. ‘Om aan te tonen dat de veiligheid niet in het geding is, is inzicht nodig in de achtergrond en toedracht bij incidenten en daartoe moeten de juiste data worden vastgelegd.’

Dat zegt Marjolein van Noort, senior beleidsadviseur bij de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Reders (KVNR), in reactie op antwoorden van minister Cora van Nieuwenhuizen op Kamervragen die werden gesteld over het wetsvoorstel.

Na de beantwoording van de Kamervragen staat het wetsvoorstel er in zijn geheel nog steeds goed voor, zegt Van Noort tevreden. ‘Wat ik vooral uit de Kamervragen en de antwoorden van de minister opmaak, is dat er behoefte is aan data. Wij willen ook data. Wat gebeurt er op het water? Wat gaat er mis en waar ligt dat dan aan?’

Bij het verkrijgen van de juiste data is het belangrijk om te weten wat je precies wilt meten. Daarnaast is het van belang om dit in samenwerking met zoveel mogelijk relevante partijen te doen. ‘Dan hebben we het over de havenbedrijven, het loodswezen en de reders.’

Scheepvaartverkeerswet

De KVNR is een van de partijen die voorstander is van het wetsvoorstel Loodsplicht Nieuwe Stijl. Een collectief dat naast de redersvereniging bestaat uit Verenigde Nederlandse Cargadoors, Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, Vereniging van Waterbouwers, Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij en de Redersvereniging voor Zeevisserij diende na de zomer van 2018 een reactie in op de consultatie met betrekking tot Loodsplicht Nieuwe Stijl.

Er is lang gewerkt aan het wetsvoorstel. Het wijzigt de Scheepvaartverkeerswet, het zijn veranderingen in de type ontheffingen voor de loodsplicht met Pilot Exemption Certificates (PEC). Kapiteins of eerste stuurmannen van zeeschepen zijn bij binnenkomst of vertrek uit een Nederlandse zeehaven verplicht om gebruik te maken van de diensten van een loods, tenzij de kapitein of eerste stuurman een ontheffing heeft. De Loodsplicht blijft, maar het systeem van ontheffingen en uitzonderingen wordt geüniformeerd en vereenvoudigd. Havenbedrijf Rotterdam en het Loodswezen hebben hun eigen zienswijze op de Loodsplicht Nieuwe Stijl ingediend.

Het collectief wil dat de zogenoemde PEC C gaat gelden voor schepen van 170 meter, waar dat nu 160 meter is zodat de schepen van 169,5 meter, wat een gangbare maat is voor zogeheten feederschepen, minder reizen hoeven te maken met een loods om een vrijstelling te krijgen. Van Noort: ‘Er zijn geen aanwijzingen waaruit blijkt dat de veiligheid in het geding komt. Maar om dat te kunnen bewijzen hebben we data nodig van de impact van schepen in de grootte tussen 160 en 170 meter lang op de veiligheid. Wat is daarmee gebeurd in de afgelopen jaren?’

De nieuwe wet waarin de Loodsplicht Nieuwe Stijl wordt opgenomen, moet voldoende flexibel zijn zegt Van Noort. ‘We willen een wet die mee kan bewegen met de toekomst. We moeten rekening houden met een veranderend toekomstperspectief inclusief meer digitalisering. De vaarwegen worden drukker en idealiter kunnen we op korte termijn vaker ‘just in time varen’ voor verdere verduurzaming van de scheepvaart.’ Voor zowel de loods als de kapitein en stuurman verandert het beroep. Van Noort: ‘Daar moeten we in mee. De wet moet flexibel worden zodat we kunnen inspelen op komende veranderingen. De havenautoriteiten zijn hierin een belangrijke speler.’

Drie verbeterpunten

Het verkrijgen van meer data is niet het enige punt dat naar voren komt uit de Kamervragen. De gebruikers van de Loodsplicht merken op dat er nog een drietal terreinen is waar goed naar gekeken moet worden en waar ruimte is voor verbetering.

‘Het eerste is de discussie rondom Scheldemonden. Het gebied zou gelijk moeten worden getrokken met de andere Nederlandse havengebieden. In de huidige tekst is dat nog niet goed geregeld. Het tweede punt gaat over experimenteerruimte. Daarover worden ook vragen gesteld door de Kamerleden. Om experimenteerruimte te bieden, is een betere dataset nodig. En het derde punt tot slot betreft de voertaal. We moeten in Europa overschakelen naar Engels als voertaal. De zeevaart is een internationale sector waarbij het logisch zou zijn om over te stappen op Engels als voertaal. Dan is het vreemd dat bijvoorbeeld in het noorden van Nederland wordt gesproken over Duits als extra taalvereiste. We vragen veel kennis en kunde van een kapitein, maar ga niet verwachten dat ze ook vloeiend Duits spreken.’

Waarom Loodsplicht Nieuwe Stijl?

De partijen willen dat met de Loodsplicht Nieuwe Stijl de regelgeving eenvoudiger wordt voor de kapiteins, zo zei John van der Horst van Unifeeder eerder al in een interview met deze krant. ‘Het bespaart veel geld. Het behalen van een PEC-certificaat kost ongeveer 2300 euro. Na twee keer binnenvaren is deze investering er al uit. De kosten van een loods zijn variabel. Deze zijn afhankelijk van de diepgang van het schip.’

‘Maar, als een schip vanaf zee binnengehaald moet worden in de haven door een loods, dan kost dat gemiddeld zo’n 2100 euro. Toch gaat het feeders en shortsea-rederijen niet eens zozeer om de kosten. Het gaat vooral om de snelheid en flexibiliteit. De roeiers zijn bijvoorbeeld binnen een half uur ter plaatse. Dat komt omdat zij overal locaties en ligplaatsen hebben en daardoor heel flexibel zijn. Een loods moet je minimaal twee uur van tevoren bestellen. Wanneer de kapitein prima in staat is om het schip aan- en af te meren zonder loods kan deze tijd bespaard worden. Als het kan, wil je binnen een half uur weer weg zijn van een terminal.’

Klein zeeschip

De veiligheid wordt in de nieuwe wet geborgd, zegt Van der Horst. ‘De certificaten, PEC’s, worden op grootte van het schip toegekend. Hoe groter het schip, hoe meer reizen (calls) noodzakelijk zijn. Een klein zeeschip krijgt drie calls per jaar. Een schip uit de grootste categorie (tot tweehonderd meter), heeft een flink aantal calls per jaar nodig voordat het in aanmerking komt voor een vrijstelling.’

‘Er is dus veel controle Bovendien kennen kapiteins hun schip beter dan wie dan ook. Zij varen er iedere week op en weten bij ieder weertype hoe het schip reageert. Daarbij is het in het eigen belang van de kapitein dat alles veilig verloopt. Als het onverhoopt mis gaat, dan kan de kapitein zijn PEC kwijtraken en daarmee je vrijstelling van de loodsplicht. Veiligheid staat altijd voorop; met of zonder loods aan boord.’

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.