Lo­gis­tiek Park Moer­dijk voorlopig van de baan

De Raad van State heeft een voorlopige streep gezet door de komst van Logistiek Park Moerdijk (LPM). Vanwege de strengere stikstofnormen die sinds mei dit jaar van kracht zijn, kan de bouw van het bedrijvenpark op dit moment geen doorgang vinden.

De Provinciale Staten van Noord-Brabant krijgt een half jaar de tijd om een nieuwe ‘passende beoordeling’ te maken voor het inpassingsplan dat de aanleg van het ruim 140 hectare grote Logistiek Park Moerdijk mogelijk maakt. Dit staat in een tussenuitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van woensdag 13 november.

Ecologische onderbouwing

De centrale vraag die door Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en Vereniging Milieuwerkgroep Moerdijk in deze zaak aan de orde werd gesteld is of de passende beoordeling, die de ecologische onderbouwing van het plan vormt, voldoet aan de natuurwetgeving. De afdeling bestuursrechtspraak heeft dit beoordeeld door de passende beoordeling te toetsen aan de criteria uit de PAS-uitspraak van 29 mei 2019. De conclusie is dat de passende beoordeling niet helemaal voldoet.

Als uit het inpassingsplan blijkt dat het de natuur van zes Natura 2000-gebieden aantast, zal het provinciebestuur daarnaast een zogenoemde ADC-toets moeten uitvoeren. Met deze toets zullen zij dan moeten moet aantonen dat voor het Logistiek Park Moerdijk geen alternatieven (A) zijn die minder schadelijk zijn voor de natuur, er dwingende redenen (D) van ‘openbaar belang’ zijn die maken dat het park er moet komen, en dat de aantasting van de natuur wordt gecompenseerd (C).

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.